Aegon keert 23 pct hoger dividend uit

AMSTERDAM, 3 APRIL. Het verzekeringsconcern Aegon zal over het afgelopen een dividend uitkeren van 7,10 gulden per aandeel. Dat is bijna een kwart hoger dan in 1989. Aegon verwacht dit jaar een lichte stijging van het bedrijfsresultaat. Dat heeft de verzekeringsmaatschappij vanmiddag bekendgemaakt.

De aanzienlijke dividendverhoging vindt plaats ondanks het feit dat de winst van Aegon het afgelopen jaar met 749 miljoen gulden praktisch gelijk bleef aan het resultaat dat in 1989 werd behaald. Het bedrijfsresultaat van de verzekeraar (exclusief de beleggingsresultaten) steeg daarentegen met 14,1 procent tot 645 miljoen gulden.

De verzekeringsmaatschappij spreekt zelf van “een zeer goed jaar”. Per aandeel nam het bedrijfsresultaat met 7,4 procent toe tot 15,22 gulden. De omzet steeg met 5,5 procent tot ruim 12 miljard gulden.

De vaststelling van het dividend heeft in beurskringen tot enige verrassing geleid, omdat Aegon hetzelfde deel van het bedrijfsresultaat of de operationele winst per aandeel blijft uitkeren. Dit terwijl het bedrijf het afgelopen jaar een boekhoudkundige wijziging heeft doorgevoerd die deze winst naar schatting twee gulden per aandeel heeft doen toenemen. Van de 15,22 gulden per aandeel werd niettemin wederom 47 procent in de vorm van dividend uitgekeerd.

Van het dividend van 7,10 gulden per aandeel is reeds 2,10 uitgekeerd als interimdividend. Het slotdividend van 5 gulden per aandeel wordt deels in contanten, deels in de vorm van een keuze-dividend ter beschikking gesteld.

Aegon was wat terughoudend in de verwachtingen over het lopende boekjaar. De operationele winst van de verzekeraar zal, omvoorziene omstandigheden voorbehouden, “een lichte stijging” laten zien vergeleken bij 1990, aldus het persbericht. De operationele winst per aandeel (het bedrijfsresultaat per aandeel) zal ten minste gelijk blijven, ondanks de uitbreiding van het aandelenkapitaal die Aegon verwacht.

Aegon is vooral tevreden over de resultaten die het afgelopen jaar werden behaald in Nederland en de Verenigde Staten. Het totale premie-inkomen van de verzekeraar nam in 1990 bijna 9 procent toe en de resultaten in zowel het levensverzekeringsbedrijf als bij ziekte en ongevallenverzekeringen en schade droegen met goede resultaten aan de winst bij. Het resultaat van de schadeverzekeringen werd weliswaar belangrijk beinvloed door de stormschade, maar bleef niettemin positief.