Werklozen worden vaker geverbaliseerd

GRONINGEN, 2 april - Werklozen worden twintig keer zo vaak geverbaliseerd voor vermogens- en geweldsdelicten als mensen met een baan.

Dit blijkt uit een onderzoek van F. Weerman en L. Kroes van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van hoogleraar criminologie prof. dr. R.W. Jongman. Zij onderzochten steeksproefgewijs tien procent van alle processen-verbaal in de gemeente Groningen in de jaren 1975 tot 1988. Over de hele periode blijkt dat 67,4 procent van de criminaliteit in Groningen wordt begaan door werklozen, inclusief drugsverslaafden. De groep mannen tussen de 30 en 40 jaar is relatief het meest betrokken bij inbraken, diefstallen, berovingen en fraude, zo blijkt uit het onderzoek. Als oorzaak voor de relatief hoge criminaliteit onder werklozen noemt Kroes de algehele stijging van de criminaliteit tussen 1975 en 1988, de daling van de uitkeringen in die periode en de toename van de structurele werkloosheid.