Toonder boekt over 1990 verlies van 1,6 miljoen gulden

De in Amsterdam op het niet-officiele gedeelte van de parallelmarkt genoteerde Toonder Group of Companies (audiovisuele produkties) uit Nederhorst den Berg heeft over 1990 het bedrijfsresultaat zien teruglopen van 400.000 gulden winst tot 1,6 miljoen gulden verlies.

Inclusief reorganisatiekosten van 400.000 gulden bedroeg het resultaat na belastingen en reserveringen 2 miljoen gulden negatief. In 1989 werd nog een nettowinst behaald van 100.000 gulden. De omzet liep vorig jaar terug van 14,5 miljoen gulden naar 12,5 miljoen gulden, voornamelijk door tegenvallende marktontwikkelingen. Dit was mede te wijten aan het debacle met het ten onder gegane TV-beleggersprogramma Cash. De door Toonder als een der iniatiefnemers geleden immateriele schade werd echter groter geacht dan het geldelijke verlies van ongeveer 80.000 gulden die in de producer (Del Prado) van het gefaalde TV-spel was gestoken.

Door een vorig jaar uitgevoerde reorganisatie is de uitgangspositie voor de komende jaren inmiddels verbeterd. Hoewel de markt voor audiovisuele produkties nog steeds aarzelingen vertoont, wordt een herstel van het omzet- en winstniveau verwacht. In november zei de directie te verwachten dat 1991 een bescheiden positief resultaat zal opleveren.