Start helpt Tsjechen met opleiding

DEN HAAG, 2 APRIL. Het Nederlandse arbeidsbureau Start (onderdeel van de door overheid en sociale partners bestuurde arbeidsvoorziening) gaat Tsjechoslowakijke helpen bij het oplossen van het toenemende werkloosheidsprobleem in dat land.

Kort na de zomer komt er een Start-vestiging in Bratislava. In eerste aanleg richten de activiteiten van Start zich op de opleiding van trainers. Op hun beurt zullen die het plaatselijke personeel voor de arbeidsbemiddeling moeten opleiden. Dat heeft Start vandaag bekendgemaakt.

De overeenkomst tussen Start en Tsjechoslowakije vloeit voort uit een plan dat is ontwikkeld en meegefinancierd door het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening. Het is de bedoeling dat de arbeidsbemiddeling op uitzendbasis in Tsjechoslowakije, net als in Nederland, een gezamenlijke aangelegenheid van overheid en sociale partners wordt.

Start vormt in ons land een aanvulling op de activiteiten van de arbeidsbureaus, door de uitzendformule niet te zien als doel op zichzelf maar als middel om werkzoekenden via tijdelijk werk aan een vaste baan te helpen.

De Tsjechoslowaakse overheid besloot de kennis van Start in te roepen op initiatief van de Tsjechoslowaakse staatssecretaris van sociale zaken. Tsjechoslowakije heeft sedert de democratisering te maken gekregen met een snel oplopende werkloosheid (in februari waren het er al 152.000, 33.000 meer dan in januari). (ANP)