Staken hulp aan PLO en Jordanie door GCC ontkend

BAHREIN, 2 april - De zes Golfstaten die samenwerken in de Gulf Cooperation Council (GCC) hebben vandaag ontkend de subsidie aan Jordanie en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) te willen staken.

Tijdens een persconferentie die zaterdag in Koeweit-Stad werd gehouden maakte de algemeen-secretaris van de GCC, Abdullah Besjara bekend dat de GCC zijn hulp aan Jordanie en de PLO zou staken, omdat zij Irak tijdens de oorlog in de Golf gesteund hadden. “Die misdaad is te groot voor vergeving”, aldus Besjara toen. Vandaag liet Besjara echter weten dat de verhouding tussen enerzijds de zes GCC-landen en anderzijds Jordanie en de PLO weliswaar “in het algemeen besproken”

was, maar dat men geen gemeenschappelijke beslissing had genomen over beeindiging van de steun.

De GCC wordt gevormd door de landen Saoedi-Arabie, Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hun gezamenlijke steun aan Jordanie bedroeg in het afgelopen jaar omstreeks 90 miljoen gulden. De PLO ontving in totaal naar schatting 55 miljoen gulden van de GCC-landen.

Jordanie liet weten de maatregel te betreuren. De PLO gaf geen officiele reactie. Wanneer de GCC tot een dergelijke maatregel zou besluiten, betekent dat een zware klap voor de PLO, die reeds met ernstige financiele problemen kampt. Jasser Arafat zei onlangs dat het jaarlijks inkomen van de PLO van 300 miljoen dollar tot 40 miljoen dollar per jaar is geslonken.

Een dergelijke ernstige ondermijning van de financiele basis van de PLO betekent onder meer dat de PLO wellicht niet langer financiele hulp kan bieden aan Palestijnse slachtoffers van de intifadah. Volgens Besjara heeft half april een nieuwe ontmoeting plaats van de Gulf Cooperation Council, waaraan ook Syrie en Egypte deelnemen.

De 21 landen van de Arabische Liga hebben dit weekeinde in Cairo vergaderd, voor het eerst sinds de Iraakse invasie van Koeweit. Ook Irak nam deel aan de bijeenkomst. Tijdens de Liga-vergadering werd slechts in bedekte termen gesproken over de Iraakse invasie van Koeweit. Na afloop van de anderhalf uur durende vergadering verweet de Iraakse vertegenwoordiger, Saad Qassim Hamoedi, dat de landen van de Liga Bagdad niet hielpen “bij het verwijderen van buitenlandse bezettingstroepen op zijn grondgebied”. (Reuter, AFP, UPI)