Sint (PvdA) weg indien reorganisatie mislukt

DEN HAAG, 2 april - PvdA-voorzitter M. Sint treedt af als het haar niet lukt om de partij grondig te reorganiseren. Zij zei dit zondag voor de NCRV-radio.

Sint vindt de huidige organisatie verouderd. Volgens haar is de structuur van de partij nog afgestemd op de ideeen van Nieuw Links zo'n twintig jaar geleden. De gewestelijke en afdelingsbesturen hebben in de PvdA relatief veel invloed op de koers van de partij en vooral op de kandidaatstelling. Deze zomer verwacht de partij een rapport van een interne commissie onder leiding van de Eindhovense burgemeester J.

van Kemenade over de partijorganisatie. Sint wil daarna meteen spijkers met koppen slaan. “We moeten niet langer blijven studeren en nadenken over voorstellen, maar deze ook daadwerkelijk in wijzigingen van de organisatie omzetten”. Lukt haar dat niet dan zegt ze “politieke consequenties” te trekken. Zij werd begin februari herkozen voor een periode van twee jaar. Sint nam op 2 april 1987 het partijvoorzitterschap over van Max van den Berg.

Uit Sints uitlatingen blijkt dat zij meer invloed wil voor de gewone leden van de vereniging en minder voor het partijkader. De leden van de PvdA moeten weer “de basis van de vereniging” worden. In eerdere rapporten uit de partij werd ook al kritiek uitgeoefend op de vergadercultuur in de partij die het onaantrekkelijk maakt voor buitenstaanders om actief te worden.

Sint vindt dat de selectie en kandidaatstelling voor politieke functies anders moeten. Uit de zware nederlaag bij de Statenverkiezingen van 6 maart trekt zij niet de conclusie dat het partijbestuur een zwaardere rol zou moeten spelen bij de dagelijkse politieke koers van de PvdA. “Het partijbestuur moet niet als waakhondje om de benen van de landelijke politici ronddraaien.” De aanval van het PvdA-Kamerlid Melkert op onder meer minister Dales (binnenlandse zaken) noemde zij “buitengewoon onverstandig”. “Het is onheus om nu opeens zondebokken te zoeken”.