Palthe op verlies en handhaaft dividend

Het Almelose Palthe (chemisch reinigen en textielbehandeling) heeft in 1990 een verlies na belastingen geleden van 583.000 gulden tegen een winst na belasting van 611.000 gulden in 1989.

Het bedrijfsresultaat was 715.000 gulden negatief tegen een positief resultaat van 1,7 miljoen gulden het jaar ervoor. Het resultaat over 1990 werd positief beinvloed door buitengewone baten van 404.000 gulden. In 1989 was er een buitengewone last van 415.000 gulden.

Ondanks het negatieve jaarresultaat wordt een onveranderd dividend van 2 gulden per aandeel voorgesteld. De omzet over 1990 liep terug naar 37,4 miljoen gulden. In het jaar er voor was de omzet 42,5 miljoen gulden.

De problemen bij dochtermaatschappij De Regenboog (textielverdeling) noopte Palthe tot een reorganisatieplan. Op de balans prijkt inmiddels een voorziening van ruim 2 miljoen gulden tegen ruim 100.000 gulden in 1989.