Nieuwe woorden

In het artikel 'Stortvloed van nieuwe woorden door Golfoorlog' (NRC Handelsblad, 21 maart) wordt onder meer 'atropine-injector' genoemd als een pas twee maanden oud woord.

Als oud-dienstplichtig soldaat kwam me het desondanks zeer bekend voor. In het 'Handboek voor de Soldaat' (uitgave 1976) wordt het vermeld, zij het dan zonder koppelteken. Het woord 'injector' wordt in de 'Van Dale' (10e druk, 1976) verklaard als 'inspuittoestel'. En dat is wat een atropine-injector doet: atropine inspuiten.

    • Ronald van der Meulen