Meer vrouwen in de Provinciale Staten

LEIDEN, 2 april - Bij de Provinciale Statenverkiezingen is het aantal vrouwelijke Statenleden met 5,5 procent toegenomen.

In totaal is nu 29,6 procent van de leden van Provinciale Staten vrouw. Dat is zaterdag bekendgemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen in Leiden. Samen met de Aktie M-V 50-50 streeft de vereniging naar gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle politieke functies in het jaar 2000. Zij hoopten dat minimaal 33 procent vrouwen zou worden gekozen in de Provinciale Staten.

Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Noord-Brabant hebben het streefcijfer bereikt. De PvdA, D66 en Groen Links hebben de meeste vrouwelijke statenleden. Bij de vijf grotere partijen werden in totaal 52 statenleden gekozen met voorkeursstemmen. Van hen waren er 35 vrouw.