Israel heeft genoeg van messentrekkerij

TEL AVIV, 2 april - Het Israelische veiligheidskabinet heeft zondag de oorlog verklaard aan de Palestijnse messentrekkerij in Israel. “In het geheim” werd besloten Israel hermetisch af te sluiten voor Palestijnse voertuigen uit de bezette westelijke Jordaanoever en de strook van Gaza. Ook zal het uitwijzingsbeleid tegen de messentrekkers aanzienlijk worden verscherpt. Sedert de beeindiging van de Golfoorlog zijn zeven Israelische burgers in Israel door Palestijnen met messteken gedood.

Washington nam gisteren de nieuwe Israelische maatregelen op de korrel. Israel zou er volgens een woordvoerder van het State Department beter aan doen naar wegen te zoeken om tot een dialoog met de Palestijnen te komen dan hen nieuwe beperkingen op te leggen.

Volgens in de Israelische pers uitgelekte informatie over het kabinetsberaad zullen ook als “ophitsers” bij de veiligheidsdiensten bekend staande Palestijnen over de grens worden gezet wanneer uit hun dorp of vluchtelingenkamp een messentrekker komt. Een ruime interpretatie van dit besluit geeft de autoriteiten betrekkelijk vrij spel plaatselijke leiders van de intifadah, de Palestijnse volksopstand, te arresteren en uit te wijzen.

Het veiligheidskabinet besloot voorts het huis waarin een Palestijnse messentrekker woont op te blazen. Op de toegang van Palestijnen met een strafregister uit de bezette gebieden zal zeer scherpe controle worden uitgeoefend. Een Palestijn die zich onrechtmatig in Israel ophoudt zal nooit meer naar Israel, in vele gevallen zijn werk, mogen terugkeren.

Een voorstel van de minister van politie Roni Milo om de schietbevoegdheden op Palestijnse messentrekkers te verruimen werd op aanbeveling van de minister van justitie Dan Meridor niet in stemming gebracht.

Hoewel het veiligheidskabinet op initiatief van de minister van bouwnijverheid Ariel Sharon bijeenkwam werd diens voorstel het leger opdracht te geven de intifadah te onderdrukken niet in overweging genomen. Een meerderheid in de regering is van oordeel dat Sharons voorstel te ver gaat en de toets van de internationale kritiek niet kan doorstaan.

De voor Amerikaanse kritiek gevoelige minister van buitenlandse zaken David Levi kwam tijdens het ministeriele beraad in opstand tegen extreme opvattingen van enkele van zijn collega's. “Uitvoering daarvan zal een smet op Israel werpen”, waarschuwde hij.

Terwijl Israel zich onder zware druk van de verontruste Israeliers tegen de Palestijnse messentrekkerij “wapent” klinken in de Palestijnse maatschappij onder de invloed van de Golfoorlog en de daaraan inherente verzwakking van de positie van Yasser Arafat aan het hoofd van de PLO nieuwe geluiden.

Zonder de legitimiteit van de PLO te ondergraven wint onder Palestijnse intellectuelen in de bezette gebieden langzaam de opvatting veld dat de Palestijnse bevolking onder de Israelische bezetting een grotere invloed moet krijgen op het PLO-beleid. In het in Oost-Jeruzalem uitkomende blad Al-Fajr is een scherpe discussie over dit vraagstuk op gang gekomen. In een van de artikelen werd voorgesteld dat in de PNC, het Palestijnse parlement, evenveel vertegenwoordigers uit de bezette gebieden als uit de Palestijnse diaspora zitting zouden moeten hebben.

Ook klinken in de Palestijnse gemeenschap stemmen op om af te stappen van de huidige strijdmethodes en te kiezen voor een politieke dialoog met Israel. In deze sfeer zijn de recent door Israel opgelaten proefballonnen over vormen van beperkt zelfbestuur voor de stad Gaza niet onmiddellijk neergehaald. Israel heeft gesuggereerd Gaza in eerste instantie, voordat er gemeenteraadsverkiezingen kunnen plaats vinden, te laten besturen door een aangewezen bestuursraad.

Met toestemming van de Israelische autoriteiten en volgens Palestijnse kringen in het geheim met medeweten van de PLO is enkele dagen geleden een door de advocaat Fayez Abu Fahme (Al-Fatah) geleide delegatie uit Gaza naar de Egyptische hoofdstad Kairo vertrokken voor politiek overleg met de Egyptische autoriteiten en economische besprekingen met Saoedi-Arabische bankiers.

Radio Israel meldde gisteravond dat de delegatie uit Gaza met de Egyptische autoriteiten heeft gesproken over het houden van verkiezingen in de Gaza-strook. Met Saoedi-Arabie worden door de delegatie contacten gelegd over rechtstreekse financiele hulp, buiten de PLO om, aan ontwikkelingsprojecten in de overbevolkte Gaza-strook.

Tot zover onze correspondent (VO) Een Palestijnse militaire rechtbank in Jemen heeft het afgelopen weekeinde Hani Mohammed al Hassan, de Palestijn die in januari in Tunis drie hoge PLO-ers, onder wie de tweede man Abu Iyad vermoordde, ter dood veroordeeld. (UPI)

    • Salomon Bouman