Georgie massaal voor onafhankelijkheid; zorg om lot Osseten

MOSKOU, 2 april - Een dag nadat in een referendum officieel 98,9 procent van de Georgiers voor de onafhankelijkheid van deze Kaukasische republiek heeft gestemd, heeft het parlement van de Sovjet-Unie president Michail Gorbatsjov gevraagd de noodtoestand af te kondigen in Zuid-Ossetie, de autonome republiek die zich van Georgie wil afscheiden .

In het plebisciet - de Georgische versie van het recente referendum in de hele unie over de staatkundige toekomst avan de USSR - werd de Georgiers zondag gevraagd zich uit te spreken over de vraag of Georgie onafhankelijk moet worden op basis van de grondwet waarmee ze zich op 26 mei 1918 afscheidde van het toen in een burgeroorlog verwikkelde Russische rijk. Het referendum werd gehouden in een steeds minder vrije maatschappelijke atmosfeer. Niet alleen woedt er in Zuid-Ossestie een halve burgeroorlog, in Georgie zelf is de pers nagenoeg gelijkgeschakeld en komen met de dag meer gewapende nationalistische milities op straat.

Volgens de centrale stemcomissie in Tbilisi is van de ruim 31-2 miljoen kiezers 90,3 procent opgekomen. Van hen heeft, aldus de officiele cijfers van de Georgische regering, maar liefst 98,9 procent 'ja' gestemd en 0,53 procent 'nee'. Het absolute record zou zijn geboekt in de steden Ambrolaoerski en Zoegdidi (in het westen op de grens van het eveneens tot afscheiding neigende Abchazie). Daar kwam respectievelijk 99,38 en 98,58 procent op, stemde 99,98 en 99,56 procent 'ja' en 0,02 respectievelijk 0,12 procent afwijzend. In de hoofdstad Tblisi beantwoordde 98,45 procent positief en 0,48 procent negatief, aldus de stemcommissie. In Abchazie was de opkomst veel lager (60,9 procent) maar zou 97,65 procent voor de Georgische onafhankelijkheid hebben gestemd. In Zuid-Ossetie werd niet gestemd.

De hoofdstad Tschinvali is zo langzamerhand geheel afgesloten van de buitenwereld.

Onmiddellijk na dit referendum heeft de radikaal-nationalistische president Zviad Gamsachoerdia in een brief president Gorbatsjov verweten de hand te hebben in de “destabilisatie” in Zuid-Ossetie.

De centrale Sovjet-pers bericht op een “tendentieuze wijze”, aldus Gamsachoerdia. Gorbatsjov had hem vrijdag in een schrijven op het hart gebonden een “bloedbad” te vermijden.

    • Hubert Smeets