Enquete Detam: GMD herplaatst weinig Wao-ers

UTRECHT, 2 APRIL. Arbeidsongeschikten slagen er acht keer zo vaak in zelf nieuw werk te vinden bij een ander bedrijf dan door bemiddeling van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). Dit blijkt uit een onderzoek van de bedrijfsvereniging voor de detailhandel, ambachten en huisvrouwen Detam.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst speelt slechts een zeer bescheiden rol bij de herplaatsing van langdurig arbeidsongeschikten.

Volgens de Detam blijkt dat in de periode 1989-1990 in ruim vijf procent van de gevallen bemiddeling van de GMD heeft geleid tot herplaatsing van de betrokkene in het arbeidsproces. Detam-directeur mr G. van Arkel maakte de onderzoekgegevens vanmorgen bekend op een personeelsbijeenkomst in Utrecht. De Detam heeft een enquete verricht en daarnaast ruim 3300 dossiers van arbeidsongeschikten met een AAW- WAO-uitkering onderzocht.

Als een bemiddeling door de GMD is mislukt, vinden de betrokkenen achteraf vaak zelf een baan. Volgens Van Arkel is hiermee “afgerekend met het onjuiste beeld dat arbeidsongeschikten passief afwachten tot hun een geschikte baan komt aanwaaien.” Ook met de “vermeende lakse houding van het bedrijfsleven” valt het volgens Van Arkel wel mee: meer dan de helft van herplaatsingen geschiedt bij een nieuwe werkgever. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten blijken heel actief op zoek te gaan naar een aangepaste werkkring, aldus de directeur van de Detam.

De GMD claimt in het jaarverslag over 1989 dat de dienst voor ruim 38.000 arbeidsongeschikten (ongeveer 35 procent van het aantal aangemelde arbeidsongeschikten) met succes heeft bemiddeld. Uit het onderzoek van de Detam blijkt dat bijna dertig procent van deze 'reintegraties' tot stand zijn gekomen door de arbeidsongeschikte of werkgever zelf.

De Detam trekt hieruit de conclusie dat de GMD slecht functioneert. De GMD voert voor de bedrijfsverenigingen de AAW en de WAO uit. De medische dienst adviseert over de mate waarin iemand arbeidsongeschikt is. En verder bemiddelt de GMD bij aangepast werk bij de oude werkgever, of als dat niet lukt bij een nieuwe.

De Detam heeft al lange tijd kritiek op het functioneren van de GMD. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) stelt in haar reorganisatieplan sociale zekerheid voor de GMD op te heffen. De bedrijfsverenigingen zouden dan de taak van de GMD moeten overnemen.

Ter Veld heeft hierover op 19 februari een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst wilde aan het begin van de middag nog niet inhoudelijk reageren op het onderzoek van de Detam.