Dat het gebruik van moderne betaalmiddelen leidt ...

Dat het gebruik van moderne betaalmiddelen leidt tot langere wachttijden bij kassa's en loketten, kan niet vaak genoeg opnieuw gesteld worden. Cornelis Sieben, Vrije Universiteit Amsterdam

Het initiatief om prijzen beschikbaar te stellen aan ambtenaren die erin slagen om voor een ieder goed leesbare stukken te schrijven, verdient navolging voor wat betreft het schrijven van vaktechnische artikelen door wetenschappers.

F.M.M. van Geffen, Vrije Universiteit Amsterdam

De flexibiliteit van het bestuur van instellingen zal eerder afnemen dan toenemen, indien het huidige maatschappelijk middenveld een grotere rol krijgt toebedeeld, omdat dit veld is ontstaan door stolling van in het verleden gegroeide machtsverhoudingen.

A. van der Lelij, Vrije Universiteit Amsterdam

In het kader van bezuinigingen is het een gelukkig toeval dat experimenten tegenwoordig veelal gesimuleerd kunnen worden op een computer. Een volgende stap is gedachtenexperimenten.

Eric-Hans Wolff, Technische Universiteit Delft