Cuba trekt zich terug uit Congo

BRAZZAVILLE, 2 april - Tussen de regeringen van Cuba en de Westafrikaanse staat Congo is zaterdag overeenstemming bereikt over de onmiddellijke terugtrekking van de 1.500 man sterkte troepenmacht die sinds veertien jaar in het zuiden van Congo is gestationeerd.

Dit is gisteren in de Congolese hoofdstad Brazzaville bekend gemaakt.

De troepenterugtrekking hangt samen met de veranderde politieke situatie in het land, waar de afgelopen maanden na bijna twintig jaar van communistische overheersing, voorzichtige stappen zijn gezet naar de vorming van een meer-partijenstelsel. Cuba heeft Congo jarenlang gebruikt als uitvalsbasis voor militairen die het marxistische bewind in Angola moesten steunen in de strijd tegen de pro-Westerse vrijheidsbeweging UNITA. Cuba en Congo namen in 1977 gezamenlijk het besluit tot de vestiging van een kleine legermacht om het linkse bewind in Brazzaville te vrijwaren van de “talrijke gevaren”, die op dat moment op de loer lagen.