Conflict binnen bestuur Arnhemse afdeling van SP

ARNHEM, 2 april - Binnen de Arnhemse afdeling van de Socialistische Partij (SP) is een conflict ontstaan over de koers van de partij.

Drie kandidaatbestuursleden hebben zich inmiddels teruggetrokken, een vierde beticht het landelijk hoofdbestuur van 'ouderwetse indoctrinatie'. De SP heeft 15.000 steunleden, is in 30 gemeenteraden vertegenwoordigd met 70 raadszetels en heeft een zetel in de Provinciale Staten van Brabant. De ontevreden bestuursleden wilden dat van bestuursvergaderingen notulen gemaakt werden (wat principieel nooit gebeurt) en dat de interne scholing op andere leest zou worden geschoeid. Volgens A. Slooff, aanstichter van het 'oproer' wordt de partij nog bestuurd op 'marxistisch-leninistische grondslag' en vanuit een 'democratisch-centralisme'. SP-hoofdbestuurslid H. van Hooft zegt dat het Arnhemse conflict op zichzelf staat. “De SP ruziet niet. De afdeling Arnhem heeft problemen. Wij notuleren inderdaad niet, maar we discussieren wel.” Hij verwacht dat spoedig een nieuw afdelingsbestuur wordt gekozen.