'Bukman fout ingelicht door ambtenaren'

ROTTERDAM, 2 april - Het Tweede-Kamerlid Tommel (D66) is van mening dat minister Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) “vrij consequent fout wordt voorgelicht door zijn ambtenaren”. Het kamerlid baseert zich daarbij op de onjuiste antwoorden van de minister op kamervragen eind december vorig jaar over illegale handel in bedreigde diersoorten.

De minister heeft zich inmiddels schriftelijk verontschuldigd bij het kamerlid. “De beantwoording van de kamervragen is geschied aan de hand van door de AID aangeleverde feitelijke informatie. (...) Het is je wellicht bekend dat het organisatiebureau Twijnstra en Gudde thans bezig is met een onderzoek bij de AID naar onder meer de communicatie”, aldus Bukman.

Onder de ondertekening (“Piet”) van zijn formele brief heeft de minister een met de hand geschreven tekst toegevoegd. “Ik heb het zeer op prijs gesteld dat je me hebt ingelicht over je voornemen de kwaliteit van de antwoorden op de vragen in een mondeling overleg aan de orde te stellen. Wellicht is dit nu niet meer nodig.”

Tommel zegt de laatste zin niet te hebben opgevat als een uitnodiging de zaak in de doofpot te doen verdwijnen. Het Kamerlid wil ook goed laten uitkomen dat hij niet degene is die de briefwisseling tussen hem en de minister naar buiten heeft gebracht. “Ik had het meteen in interpellaties kunnen zoeken”, vervolgt Tommel. “Maar ik zie liever een beter beleid. De minister heeft de foute antwoorden trouwens nu ook officieel gerectificeerd.”

De acht kamervragen waarom het gaat, werden gesteld op 19 oktober 1990 door Tommel, Wolffensperger en Ybema (allen D66). Ze hadden betrekking op de gesignaleerde noodsituatie bij de import van reptielen en apen.

De Algemene Inspektie Dienst (AID) beschikt niet over voorzieningen om zendingen met de deze dieren bij aankomst in Nederland zonder risico voor de eigen gezondheid te controleren. Dat leidde tot groot ongenoegen onder de controleurs van de afdeling natuurbescherming. Met als gevolg dat vanaf juni vorig jaar deze zendingen in het geheel niet meer werden gecontroleerd. Deze feiten werden aanvankelijk door minister Bukman ontkend.

    • Hidde van der Ploeg