Afghaanse mujahedeen veroveren de belangrijke stad Khost

KABUL, 2 april - De Afghaanse stad Khost is afgelopen zondag in handen gevallen van het islamitische verzet. Dat valt af te leiden uit de woorden van president Najibullah, die gisteren zei dat de regering in Kabul het contact heeft verloren met de troepen bij de stad. In een televisietoespraak riep Najibullah 2 april uit tot een dag van nationale rouw wegens “het verlies aan mensenlevens”.

Najibullah maakte geen cijfers bekend over verliezen aan regeringszijde, maar politieke waarnemers interpreteren zijn toespraak als een bevestiging van de mededelingen van het Afghaanse verzet en Westerse waarnemers dat Khost in handen is gevallen van de islamitische opstandelingen, de mujahedeen.

Khost ligt dicht bij de Pakistaanse grens en is al jaren doelwit van de mujahedeen. De verovering van Khost is de eerste grote overwinning van het verzet sinds het Sovjet-leger Afghanistan in februari 1989 verliet.

De bevelhebber van het Afghaanse verzet in de regio, Jalaluddin Haqqani, meldde zondag de inname van een belangrijke artilleriebasis van het regeringsleger en de verovering van het vliegveld bij Khost.

Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, Robert Kimmitt, zei gisteren dat de hulp van Washington aan het Afghaanse verzet zal doorgaan. Kimmitt meent dat de val van Khost Najibullah tot de overtuiging moet brengen dat een politieke regeling in Afghanistan noodzakelijk is. Onderhandelingen tussen regering en verzet zijn tot nu toe vast gelopen op de weigerachtigheid van de mujahedeen met Najibullah persoonlijk te onderhandelen.

Secretaris-generaal Perez de Cuellar van de Verenigde Naties sprak gisteren zijn bezorgdheid uit over de situatie in Afghanistan. Hij riep de strijdende partijen opnieuw op de vijandelijkheden te staken en een politieke oplossing te zoeken voor de problemen van het land.

(AFP, AP, Reuter)