Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Uitbreiding van Madurodam bekritiseerd in Haagse raad

DEN HAAG, 22 maart - Groots, meeslepend maar met te weinig oog voor groen. Op grond van dit bezwaar hebben de commissies uit de Haagse gemeenteraad die zich hebben gebogen over het bebouwings- en herinrichtingsvoorstel voor Madurodam het college gevraagd voor de zomer te komen met een bijstelling van de voorstellen.

Madurodam wil uitbreiden. Het miniatuurstadje, sinds 1952 gelegen aan de rand van de Scheveningse Bosjes en goed voor een miljoen bezoekers per jaar, heeft meer ruimte nodig onder andere voor nieuwbouw en een parkeerterrein met 169 plaatsen en stallingsruimte voor 20 autobussen. In totaal zou 27.000 vierkante meter groen van de Scheveningse Bosjes moeten worden gekapt waardoor niet alleen de schaalmodellen kunnen opschuiven maar ook het aantal maquettes kan worden uitgebreid.

In 1989 ging de Haagse gemeenteraad akkoord met de opzet van het project, maar de betrokken raadscommissies konden zich niet vinden in het ontwerp dat vervolgens werd gemaakt. Vooral de manier waarop het te kappen groen zou moeten worden gecompenseerd riep tijdens de behandeling vorige week veel vragen op.

Niet alleen bij hen: milieu-organisaties en bewoners trokken van leer tegen de aantasting van zoveel groen. Negentien insprekers laakten het voorstel om 27.000 vierklante meter groen en bos te offeren voor het miniatuurstadje. Waarom geen garage onder het stadje, of waarom de auto's niet laten parkeren bij het Hubertusviaduct? Mevrouw C. van der Teun, woorvoerster van de Scheveningse bewonersorganisatie: “Altijd is door de raad gezegd dat er zoveel aandacht is voor het milieu, dat blijkt dus niet te kloppen. Van het weinige groen dat we in Den Haag hebben wordt zo ongeveer iedere vierkante meter verkwanseld, dat is slecht voor de aanblik van de stad maar onze gezondheid gaat er ook aan.”

Het bestuur van Madurodam zegt dat de uitbreiding juist de medemens ten goede komt: de opbrengsten komen immers ten goede aan liefdadige doelen, jaarlijks wordt zes tot acht ton verdeeld over enige honderden verschillende instellingen.

Madurodam werkt al jaren aan een uitbreidingsplan om zodoende de attractiewaarde voor toeristen te vergroten. Met de gemeente is reeds overeen gekomen dat Madurodam ruim een miljoen gulden op tafel moet leggen voor de inrichting van nieuwe stukken groen.