Dit is een artikel uit het NRC-archief

Defensie

Knilstichting woedend over missen uitkering

DEN HAAG, 22 maart - De stichting oud KNIL-militairen Madjoe is “woedend” dat alleen duizend veteranen die onder gezag van Defensie in het voormalige Nederlands Indie hebben gevochten een uitkering krijgen. Madjoe vindt dat ook dienstplichtigen die onder het KNIL-gezag hebben gediend een tegemoetkoming verdienen.

Minister Ter Beek zei gisteren in de Tweede Kamer dat duizend dienstplichtigen die langer dan vijf jaar in Nederlands-Indie onder het bevel van het ministerie van defensie hebben gevochten een eenmalige uitkering krijgen van 7500 gulden als tegemoetkoming in de pensioenkosten. Hij sloot daarbij de KNIL-militairen uit.

Met deze maatregel wilde Ter Beek een “onrechtvaardigheid” wegnemen. Tot nu toe hadden 'oorlogsvrijwilligers' in dienst van Defensie al wel een uitkering van 7500 gulden gehad, maar de dienstplichtigen nog niet. De minister vond het daarom 'billijk' dat deze groep dienstplichtigen alsnog een vergoeding krijgt. Volgens een steekproef van Defensie zou het gaan om duizend veteranen.

Volgens een woordvoerder bij Madjoe is de voorgestelde maatregel “onrecht ten top.” “De KNIL-militairen die in Nederlands-Indie hebben gevochten krijgen niets. Wij vallen buiten de boot, we zijn zwaar teleurgesteld”. De woordvoerder zegt dat de maatregel 'een kwestie van geld' is. “Als Ter Beek ook alle KNIL-militairen moet uitbetalen, gaat het veel te veel kosten.” Volgens de zegsman zouden er nog 5000 oud-KNIL-militairen aanspraak kunnen maken op een eenmalige uitkering.

Ook dienstplichtige oud-militairen die in de periode tussen 1943 en 1945 krijgsgevangen zaten in Duitsland krijgen een eenmalige uitkering. Volgens Defensie is dat de compensatie van de misgelopen soldij tijdens de krijgsgevangenschap. De groep bestaat uit 6000 onderofficieren en lagere rangen. Officieren hebben al eerder een uitkering gehad. Defensie weet niet om hoeveel mensen het gaat.

De maatregelen vloeien voort uit de nota Veteranenbeleid die minister Ter Beek in maart 1990 heeft gepresenteerd. Zo is er een stichting onder leiding van oud-minister van defensie De Geus ingesteld, die moet onderzoeken hoe de veteranen 'immaterieel' geholpen kunnen worden. De stichting is bezig met een onderzoek naar de invoering van een 'veteranenpas'. Hiermee zouden de oud-militairen kortingen kunnen krijgen op het openbaar vervoer, entree van defensiemusea en defensiebladen. Ook wil Ter Beek een bijdrage gaan leveren aan het Roermondse Indie-monument.

In oktober 1990 was minister Ter Beek nog tegen een eenmalige uitkering voor de dienstplichtigen die in het voormalige Nederlands Indie hebben gevochten en militairen die in Duitsland gevangen hebben gezeten. Op aandrang van kamerbreed ondersteunde moties van CDA en PvdA ging de minister gisteren overstag en deed hij zijn toezeggingen.