Franstalige wereldomroep Belgie zendt niet meer uit

BRUSSEL, 12 maart - Franstalige Belgen die in het buitenland op de hoogte willen blijven van Belgisch nieuws zullen in de toekomst aangewezen zijn op BRT-4, de wereldomroep van de Nederlandstalige omroep in Belgie.

De Franstalige wereldomroep van Belgie, RTBf-4 Internationale, is namelijk ter ziele. Gisteren om middernacht is de zender gesloten als gevolg van de herstructurering van de Franstalige omroep in Belgie. Die herstructurering betekent ook het einde van het RTBf-orkest.

Het staken van de activiteiten houdt rechtstreeks verband met de financiele moeilijkheden die de Franstalige gemeenschap in Belgie heeft en die vorig jaar tot uiting kwamen in langdurige stakingen van het onderwijspersoneel in Wallonie.

Een van de oplossingen daarvoor is geweest dat een deel van het kijkgeld, dat toch al nooit helemaal voor de omroep werd gebruikt, wordt doorgesluisd naar de onderwijsbegroting, waardoor de omroep over minder geld beschikt.

Om Franstalige Belgen in het buitenland niet volledig verstoken te laten zijn van een band met het vaderland heeft de BRT, waarvan de wereldomroep nog wel blijft functioneren, aangeboden haar dagelijkse uitzending 'Ici Bruxelles', een nieuwsuitzending, open te stellen voor de Franstalige luisteraars die boodschappen of groeten hebben over te brengen.

In verband daarmee is al besloten ook in het weekeinde nieuwsuitzendingen te verzorgen. Bij de Franstalige wereldomroep werkten 18 mensen. Bij BRT-4 aanzienlijk minder.