Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Uitzendbureau migranten groot succes

AMSTERDAM, 5 MAART. Arbeidsbemiddeling voor en door migranten via een exclusief arbeidsbureau heeft effect.

Dat blijkt uit het succes van Coloured Holland, waarvan gisteren, vijf jaar na de oprichting, het nieuwe hoofdkantoor werd geopend door premier Lubbers in het voormalige gebouw van het Algemeen Handelsblad aan de Nieuwe Zijdsvoorburgwal in Amsterdam.

Directeur Winston Kout begon in het voorjaar van 1986 met een medewerker in een klein kantoortje in de Amsterdamse binnenstad. Hij zag een 'gat in de markt', omdat de regulaire uitzendbureaus te weinig kennis in huis bleken te hebben om etnische werkzoekers, met specifieke problemen en verlangens, met succes te bemiddelen. Het werd een successtory. Afgezien van een kleine startsubsidie draait Coloured Holland, die een stichtingsvorm kent, zonder enige subsidie. Inmiddels staan 15.000 werkzoekenden ingeschreven bij de vier bureaus - ook in Arnhem, Den Haag en Amsterdam Zuidoost - met in totaal 15 medewerkers in vaste dienst.

Volgens premier Lubbers is welvaart in een bruisende stad als Amsterdam niet meer denkbaar zonder dat werknemers een goed deel van de migranten voor hun rekening nemen. “Het succes van Coloured Holland zit”, aldus Lubbers, “in de praktische aanpak en het wederzijds belang van werknemers en werkgevers. Je moet een beetje aan elkaar wennen en niet altijd alles afwentelen op discriminatie. Dit uitzendbureau heeft een voorbeeldfunctie en ik hoop dat het concurrentie krijgt”.

Directeur Kouts ervaring is dat zijn mensen constant stoten op 'het systeem'. “Immers, ieder systeem heeft de neiging zichzelf te handhaven. We doen alle moeite de migranten binnen dat systeem brengen. Dat kunnen we niet alleen op eigen kracht. Daarbij hebben we mensen als Lubbers en burgemeester van Thijn nodig. Op den duur verandert het systeem zonder dat de mensen het zelf merken”.

Burgemeester Van Thijn noemde Winstin Kout een 'echte ondernemer' en herinnerde aan een bijeenkomst die op initiatief van Kout enkele jaren geleden in zijn ambtwoning werd belegd met belangrijke werkgevers uit de stad. “Afgesproken was dat beide partijen elkaar open en hard de waarheid zouden zeggen. Dat gebeurde ook en dat was niet mals, maar uiteindelijk ging het heel goed en heeft deze sessie geleid tot het ontstaan van nuttige netwerken”, aldus van Thijn.

Karin Adelmund, vice-voorzitter van de FNV, zwaaide Coloured Holland eveneens veel lof toe, maar waarschuwde ervoor dat het toch belangrijker is de mensen aan vast werk te helpen met als uitgangspunt gelijk loon voor gelijk werk.

Een belangrijk wapenfeit van Coloured Holland is de campagne geweest die werd gevoerd voor de Koninklijke Luchtmacht om meer allochtonen in dienst te nemen. Daarmee raakte het bureau tevens een belangrijke medewerkster kwijt. De Turkse vrouw die voor Coloured Holland de campagne organiseerd werd zelf een officiersfunctie bij de Luchtmacht aangeboden. Ze werd onlangs al kapitein uitgezonden naar de Nederlands Patriot-eenheid in Turkije, om ondermeer als tolk op te treden.