Bolkestein: Tussenbalans niet solide

DEN HAAG, 27 febr. - De Tussenbalans biedt “geen solide basis” voor het beleid in de jaren negentig omdat de doelstelling van een financieringstekort niet wordt gehaald.

Dit zei vanmorgen VVD-fractievoorzitter Bolkestein bij de behandeling van de Tussenbalans in de Tweede Kamer.

Bolkestein uitte felle kritiek op het “uitgestelde regeerakkoord” omdat het kabinet de lasten voor de burgers wil verhogen en zelf te weinig bezuinigd. “Het spiegelbeeld van het hersteldbeleid in de jaren tachtig”, oordeelde de VVD-fractievoorzitter.

Lof had Bolkestein voor de kabinetsbezuinigingen op de subsidies van ruim 3 miljard gulden. Hij verweet het kabinet te lang te wachten met concrete maatregelen om zieketverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Als “heilige huisjes” onaangetast blijven is het streven van het kabinet gedoemd te mislukken.

Volgens Bolkestein zinspeelt minister Kok van financien op een verdere lastenverzwaring. En verder kan iedereen “op zijn klompen aanvoelen” waar het kabinet op af stevent: het “afromen van de pensioenfondsen om de staatsschuld te verlichten”. Volgens de VVD-fractievoorzitter is de “grootste boekhoudkundige truc” van de eeuw in de maak.