Tolheffing Randstad 24 uur per etmaal

DEN HAAG, 8 febr. - De tolheffing die het kabinet in 1995 in de Randstad wil invoeren zal gedurende 24 uur per etmaal worden geheven.

De ministers Maij-Weggen (verkeer) en Alders (ruimtelijke ordening) hebben een kaart laten maken op welke 24 punten zij de tolheffingspunten willen plaatsen.

Niet bekend

De heffingspunten komen op de hoofdwegen in de nabijheid van de steden. Ze worden zodanig gesitueerd dat het uitwijken naar andere wegen (sluipverkeer) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Mocht dit toch dreigen te ontstaan, dan is het de bedoeling dergelijke wegen door afsluiting, omlegging, inrijverboden en soortgelijke maatregelen voor sluipverkeer ontoegankelijk te maken.

Over de tolheffing en de gekozen heffingspunten wordt binnenkort overleg gevoerd met de provincies en de gemeenten. Zij hebben tot nu toe laten blijken weinig in de tolheffing te zien. De tol kan zowel op de klassieke wijze bij een tollenaar in een huisje of automatisch achteraf worden betaald. Daarom moeten de tolpleinen worden voorzien van camera's en antennes om de voertuigen te identificeren. De tolpleinen zullen zes tot elf rijstroken breed worden, over een lengte van enkele honderden meters, met aparte banen voor autobestuurders die automatisch betalen en voor automobilisten die dat 'fysiek' doen. Ook moeten er aparte stroken worden gereserveerd voor verkeer dat ontheffing van de tol krijgt, zoals, wordt verwacht, vrachtauto's.

De ministers hebben uiteindelijk gekozen voor een heffing gedurende het hele etmaal en niet alleen in de spits. Zij baseren zich op berekeningen waaruit blijkt dat een spitsheffing hooguit 20 procent zou opbrengen in vergelijking met een heffing gedurende 24 uur. Bovendien wordt zo een algemene beperking van de automobiliteit bereikt en niet alleen een ontwijking van de spitsuren.

De tolheffing wordt in slechts een richting geheven, omdat bij de aanlegkosten van de tolpleinen aanzienlijk scheelt en omdat door de 24-uursheffing in principe toch alle auto's op de hoofdroutes in de Randstad worden bereikt. Bovendien is het voorkomen van sluipverkeer dan eenvoudiger.

De Tweede Kamer heeft vorig jaar in meerderheid laten blijken in principe akkoord te gaan met de invoering van de tolheffing en het kabinet toestemming gegeven door te gaan met de planologische voorbereiding. Daartoe dient het overleg met de provincies en de gemeenten. De resultaten van dat overleg worden nog voorgelegd aan de Tweede Kamer die dan definitief kan beslissen over de invoering van tolheffing op de Nederlandse wegen.