'Verzorging' in basisvorming

MIDDELBURG, 1 febr. - Het vak verzorging moet net als techniek en informatica verplicht worden in de basisvorming, de nieuwe opzet voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat vindt het actiecomite Vak Verzorging Moet.

Het comite, dat bestaat uit bijna honderd organisaties varierend van de onderwijsbond ABOP tot de PPR-vrouwen en de Consumentenbond, heeft deze week uitgeroepen tot landelijke actieweek. Op zestig plaatsen in het land hebben deze week bijeenkomsten en manifestaties plaats.

Het actiecomite wil de Tweede Kamer ervan overtuigen dat het vak verzorging een van de vijftien verplichte vakken in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs moet worden. Het vak komt niet als zodanig voor in het wetsvoorstel basisvorming dat in mei door de Tweede Kamer wordt behandeld. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) heeft zich tegen de invoering van het vak verzorging uitgesproken. Hij meent dat onderdelen van het vak verzorging kunnen worden ondergebracht bij vakken als economie en biologie.

Het actiecomite wil er echter een apart vak van maken omdat dit meer status verschaft en het voeren van een huishouding daardoor meer gewaardeerd wordt. In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg had gisteravond een thema-bijeenkomst plaats met de titel 'Is er nog hoop op verzorging? ' Voor een publiek van ruim vijftig vrouwen en een enkele man zei J. Extra van het landelijk Emancipatiebureau Beroepsonderwijs dat “het hoog tijd wordt dat jongens via dit vak de gelegenheid krijgen hun achterstand in huishoudelijke en zorgarbeid weg te werken.”

“Meisjes moeten economisch zelfstandig worden en een plaats op de arbeidsmarkt gaan vervullen. Zij kunnen daarnaast niet ook nog even het huishouden doen. Jongens zullen een deel daarvan voor hun rekening moeten nemen en moeten daarop worden voorbereid”, aldus Extra.

Als tweede argument voor de invoering van het vak verzorging in het basisonderwijs voerde zij aan dat er in de basisvorming van jongeren van 12 tot 15 jaar evenwicht moet bestaan tussen enerzijds kennis en anderzijds houding en vaardigheden.

Extra zei zich geen zorgen te maken over een mogelijk tekort aan vakdocenten als verzorging een deel van de basisvorming gaat uitmaken. “Het vak zou kunnen worden gegeven door docenten algemene technieken en door docenten gezondheids- en huishoudkunde. Deze laatsten moeten wel worden omgeschoold.”

M. den Dubbelden, lerares verzorging aan een scholengemeenschap in het Zeeuwse Axel, legde de toehoorders uit dat het vak verzorging niet gaat om strijken en afwassen. “De leerlingen wordt bijgebracht hoe ze zichzelf en de naaste omgeving moeten verzorgen. Ze krijgen les in voeding, gezondheid, budgettering, huishoudkunde, milieu en consumentenrecht. Daarnaast leren ze plannen en organiseren, samenwerken en keuzes maken.”

Op 5 februari wordt de actieweek afgerond met een landelijke manifestatie op het Binnenhof in Den Haag. De voorzitters van de Tweede Kamer-fracties krijgen dan onder meer de resultaten van een handtekeningenactie overhandigd.