Winst Du Pont in 1990 iets gedaald

De winst van het Amerikaanse chemieconcern Du Pont is vorig jaar gedaald van 2, 48 miljard tot 2, 31 miljard dollar (3, 9 miljard gulden).

De winstdaling zou groter geweest zijn ware het niet dat de oliemaatschappij Conoco, onderdeel van Du Pont, in het laatste kwartaal van vorig jaar sterk heeft geprofiteerd van de hoge olieprijzen. Ook de gang van zaken in Europa hield de winstdaling van het concern binnen de perken.

De winst in de sector vezels is met 41 procent gedaald en die bij de industrieprodukten met 26 procent. Verder ging de winst bij de polymeren met tien procent naar beneden en leverden de andere divisie 35 procent van hun winst in. Daarentegen steeg de winst bij de opsporing en winning van olie met 120 procent en die bij de verwerking en de verkoop van olie met 85 procent.