Wijffels 'geschrokken' van personeelsgroei bij Rabo

AMSTERDAM, 31 JAN. De Rabobank heeft het tweede halfjaar van 1990 nauwelijks meer winst behaald dan in de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar.

De stabilisering van de winst volgt op de winststijging van 10 procent die in het eerste halfjaar werd gerealiseerd en wordt vooral veroorzaakt door de gestegen personeelskosten.

In het publiciteitsblad van de Rabobank verklaart bestuursvoorzitter drs. H. H. F. Wijffels “ronduit geschrokken” te zijn van de groei van het personeelsbestand van zijn bank. In de loop van het jaar groeide het personeelsbestand met 1200 mensen of wel vier procent. “Zo'n ontwikkeling kunnen we ons niet blijven permitteren”, aldus Wijffels.

Hij wijst daarbij op de recente fusie-ontwikkelingen bij andere Nederlandse banken die er op gericht zijn efficienter gebruik te maken van het personeel. Wijffels zegt dat de Rabobank waarschijnlijk de komende tijd pas op de plaats zal maken wat de personeelsgroei betreft,''... en je kunt je zelfs afvragen of we de personeelsaantallen van nu ook de komende jaren nog volledig nodig zullen hebben.''

Wijffels verwacht dat Nederland de grootste financiele fusies vrijwel achter de rug heeft. Na de voorgenomen fusie tussen NMB-Postbank en Nationale-Nederlanden, de samenwerking tussen ABN en Amro en de combinatie van Rabo, Interpolis en Robeco zijn er drie grote financiele partijen gevormd. Wijffels is ervan overtuigd dat een grote fusie tussen deze drie niet echt meer denkbaar is. “Wel is te verwachten dat nu nog zelfstandige banken en verzekeraars zich bij een van die blokken zullen aansluiten.”