Voorlopig een Hawk-eenheid naar Turkije

DEN HAAG, 31 jan. - Voorlopig gaat slechts een Nederlandse Hawk-eenheid (ongeveer 75 man) naar Turkije.

Eerder was er sprake van dat Nederland twee eenheden zou sturen. Het transport vanuit het Duitse Blomberg naar Turkije is vandaag begonnen.

Een van de lokaties waar Turkije Nederlandse Hawk-raketten wilde stationeren blijkt niet geschikt. De plaats ligt in een dal, waardoor vijandelijke doelen niet waarneembaar zijn. De luchtmacht gaat nu na of er een andere plek is voor de Hawks. Blijkt die niet aanwezig, dan bestaat de mogelijkheid dat het tweede squadron niet naar Turkije gaat. De NAVO had om twee eenheden voor luchtverdediging gevraagd.

De luchtmacht wil graag dat de Hawk-eenheid samenwerkt met de twee Nederlandse Patriot-eenheden, die al enkele weken in Turkije opereren. De vraag is echter of daar voldoende ruimte voor is, aldus de luchtmacht. Behalve Hawk-raketten stuurt Nederland ook Stinger-teams naar Turkije, ter bescherming van de Hawk-raketinstallaties. De Stinger is een raket die vanaf de schouder wordt afgevuurd en een kort bereik heeft. De Stingers worden bediend door 19 dienstplichtigen die vrijwillig naar Turkije vertrekken.

Defensie heeft becijferd dat de Golfoperatie in 1991 een eenmalig bedrag vergt van 26 miljoen en voorts 12, 5 miljoen per maand kost. Vorig jaar werd 139, 4 miljoen uitgegeven aan de Golfcrisis. De operaties van de Orions vanaf Sicilie en het sturen van de Hawks zijn niet bij het bedrag inbegrepen.

De commandant van de de Nederlandse taakgroep in de Golf, P. Kok, heeft met de Amerikaanse vice-admiraal March een rouleersysteem afgesproken voor de geallieerde escorte-schepen. Daarbij kunnen de Nederlandse schepen ook worden ingezet boven de 27, 5 breedtegraad, dichter bij Koeweit. Voor dergelijke operaties moet minister Ter Beek (defensie) toestemming geven. De Amerikanen willen vooral profiteren van de luchtverdedigingscapaciteiten van het fregat Jacob van Heemskerck.