Verlies Occidental na herstructurering

Het Amerikaanse olieconcern Occidental Petroleum heeft vorig jaar een verlies geleden van 1, 69 miljard dollar (2, 8 miljard gulden) tegenover een winst van 256 miljoen dollar in 1989.

Het forse verlies is veroorzaakt door een voorziening van twee miljard dollar (3, 4 miljard gulden) voor een omvangrijke herstructurering van het concern. Deze voorziening is geheel ten laste van het laatste kwartaal van 1990 gebracht en resulteerde in een kwartaalverlies van 1, 98 miljard dollar.

Het kwartaalresultaat wijkt daarmee sterk af van dat van de andere oliemaatschappijen, die dank zij de fors hogere olieprijzen een veel hogere winst konden boeken. De activiteiten in de olie- en gassector leverden weliswaar veel meer op, maar waren lang niet voldoende om de voorziening teniet te doen.

De omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 6, 06 miljard dollar tegenover 5, 01 miljard dollar in hetzelfde kwartaal van 1989. De jaaromzet groeide van 20, 1 miljard tot 21, 7 miljard dollar (36, 5 miljard gulden).