Tekort VS naar record: $ 298 mld

WASHINGTON, 31 JAN. Het tekort op de Amerikaanse begroting zal in het lopende begrotingsjaar, dat op 30 september eindigt, oplopen tot 298 miljard dollar, een recordbedrag.

Daarbij zijn niet inbegrepen de kosten van de Golfoorlog, zo heeft het CBO, het begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres, meegedeeld.

Het CBO noemt als hoofdoorzaak de trage economische groei in de VS. De belastinginkomsten slinken doordat de consument minder uitgeeft en de winsten van het bedrijfsleven dalen.

De directeur van het CBO, Robert Reischauer, acht het moeilijk de totale kosten van de Golfoorlog te ramen. Dagelijks geven de VS tussen de 500 miljoen en een miljard dollar uit aan de oorlog.

Het CBO is met zijn raming opvallend genoeg minder pessimistisch dan Richard Darman, begrotingsdirecteur van het Witte Huis. Deze liet afgelopen zondag weten een overheidstekort te verwachten van 318 miljard dollar. Darman rekent daarbij op bijdragen van landen als Duitsland en Japan. Beide hebben hun bijdragen zeer onlangs verhoogd.