Staal

De heer Staal, voorzitter van de Commissie Kleine Letteren, vertelt (W en O 10 jan.) over een rapport uit de jaren zestig over het vertrek van geleerde Nederlanders naar het buitenland.

Staal heeft naar dit rapport gezocht, maar het nergens kunnen vinden. Het was “verdwenen, weg, of misschien nooit geschreven, wie zal het zeggen”. Graag wil ik hierbij melden dat dit rapport inderdaad is geschreven en ook nog niet is verdwenen. Het betreft het rapport van de Werkgroep Emigratie Geleerden, in 1964 ingesteld door de KNAW en de Academische Raad. Voorzitter was prof.dr. E. W. Hofstee, hoogleraar in de sociologie en sociografie, sociale statistiek aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Blijkens de conclusies van het zeer grondige, uitvoerig gedocumenteerde rapport was er geen reden zich over de emigratie van geleerden zorgen te maken, omdat tegenover het vertrek van geleerde Nederlanders een immigratie van buitenlanders in Nederland stond, “ zodat uiteindelijk, ondanks een vrij levendige migratoire beweging van geleerden nog geen reden tot ongerustheid bestaat”.

Een exemplaar van het rapport bevindt zich in het archief van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW. Hofstee was voorzitter van de SWR en de secretarissen van de werkgroep (dr. H. M. Jolles en dr. G. Beijer) waren achtereenvolgens tevens secretaris van genoemde raad.

    • G. W. Muller