SPD wil extra bezuinigingen; Kohl: verhoging van belastingen is onvermijdelijk

BONN, 31 JAN. In juli zullen in de Bondsrepubliek belastingverhogingen van kracht worden. Of het daarbij om verhoging van de benzine-accijns zal gaan of naar andere instrumenten zal worden gegrepen, wordt pas in april definitief beslist.

Dit hebben kanselier Kohl en minister Waigel (CSU, financien) gisteren duidelijk gemaakt in de Bondsdag. Vanmiddag heeft de Bundesbank het Duitse disconto met een half procentpunt verhoogd tot 6, 5 procent.

De oppositionele SPD verweet Kohls vierde kabinet direct dat het nu van plan is wat het steeds heeft ontkend te zullen doen. Aan belastingverhogingen zal de SPD niet meewerken, zij wil in elk geval dat de regering eerst meer op haar eigen uitgaven bezuinigt.

Ook de FDP, coalitiepartij, vindt dat pas over fiscale maatregelen kan worden gesproken als eerst allerlei nog bestaande bezuinigingsmogelijkheden zijn onderzocht (subsidies, defensiebegroting bijvoorbeeld).

De kosten van de Golfoorlog en de voortzetting van hulp aan Oosteuropese landen en de Sovjet-Unie maken belastingverhogingen volgens Kohl en Waigel echter “onvermijdelijk”. Het Duitse begrotingstekort mag niet hoger uitvallen dan de circa 70 miljard nu voor 1991 geraamd zijn. Bovendien is meer lenen op de kapitaalmarkt onverantwoord, omdat zoiets de rente zou opstuwen en het internationale vertrouwen in de D-mark zou kunnen aantasten, meent minister Waigel.

Integendeel, hij wil het tekort in 1994 teruggebracht zien tot 35 miljard mark en ook de overheidsgreep op de kapitaalmarkt beperken. Waar op korte termijn anders niet aan voldoende middelen voor de opbouw van de vroegere DDR te komen valt, moest echter wel ruim worden geleend, zo verweert Waigel zich tegen de kritiek van de SPD.

SPD-specialiste mevrouw Matthaus-Maier waarschuwde de Duitse regering ervoor bij haar bijdragen in de kosten van de Golf-oorlog “ongezien op elke wens van iedereen in te gaan”. Zij wees erop dat bij de Japanse bijdragen moet worden bedacht, dat dat land niet, zoals de Bondsrepubliek, een defensiebegroting van ruim 50 miljard mark heeft. Zij kritiseerde Waigel omdat het aangekondigde bezuinigingsprogramma van 35 miljard mark in 1991 in feite maar een paar miljard echte bezuinigen omvat. In plaats daarvan hebben de coalitiepartijen via allerlei extra en sociaal onevenwichtige maatregelen (telefoontarieven, hogere sociale premies) veel meer aan het binnenhalen van geld gedacht, klaagde zij.