Rijke landen gaan Roemeniena half jaar weer hulp geven

BRUSSEL, STRAATSBURG, 31 jan. - In Brussel heeft gisteren de groep van 24 geindustrialiseerde landen besloten Roemenie weer in aanmerking te laten komen voor economische en technologische hulp.

In Straatsburg stemde de assemblee van de Raad van Europa unaniem in met de toelating van Tsjechoslowakije tot de Raad; Roemenie krijgt de status van waarnemer bij de Raad.

In Brussel besloot gisteren de G-24, de groep van 24 geindustrialiseerde landen, Roemenie weer in aanmerking te laten komen voor andere dan zuiver humanitaire hulp. Midden vorig jaar werd naar aanleiding van de juni-incidenten in Boekarest - toen duizenden mijnwerkers dagenlang insloegen op vreedzame opposanten van de regering - besloten de niet-humanitaire hulp aan Roemenie te staken.

Een ander signaal aan de Roemenen werd in Straatsburg gegeven. De parlementaire assemblee van de Raad van Europa gaf op grond van de aanbevelingen van twee parlementaire commissies het groene licht voor de verlening van de status van waarnemer aan Roemenie. Daarmee stapte de assemblee heen over de twijfels die het afgelopen jaar hebben bestaan ten aanzien van het democratiseringsproces in Roemenie.

Eerder gisteren had de Tsjechoslowaakse minister van buitenlandse zaken Dienstbier in Straatsburg verslag uitgebracht van de politieke en economische hervormingen in zijn land sinds de 'fluwelen revolutie' van eind 1989. “Wij zuiveren geleidelijk het land van de institutionele erfenis van vijftig jaar totalitair bestuur, “ aldus Dienstbier. “Ons belangrijkste doel is deel te gaan uitmaken van een nieuw Europa van vredelievende en vrije naties, een Europa dat niet wordt verdeeld door militaire blokken maar dat wordt verenigd door samenwerking bij het streven naar gedeelde idealen en waarden.”

Formeel wordt Tsjechoslowakije tot de Raad toegelaten tijdens de ministersconferentie op 21 februari in Madrid. Hongarije was onlangs het eerste Oosteuropese land dat lid werd van de nu uit 25 leden bestaande Raad van Europa. De andere kleine Oosteuropese landen zullen naar alle waarschijnlijkheid snel volgen. Bulgarije, Polen, Joegoslavie en de Sovjet-Unie hebben al de status van waarnemer, Polen is dichtbij het volledige lidmaatschap en Bulgarije zal daar vandaag bij monde van president Zjelev om vragen.

In Brussel wendde Bulgarije zich gisteren tot de groep van 24 met een verzoek om spoedhulp ter waarde van een miljard dollar voor de Bulgaarse economie. In het verzoek van de Bulgaren wordt gesteld dat het uitblijven van de hulp “de nekslag kan zijn voor het Bulgaarse hervormingsproces”. (Reuter, UPI, AP)