PvdA-fractie verbiedt Moor op te treden namens partij

DEN HAAG, 31 jan. - PvdA-fractieleider Woltgens heeft zijn fractiegenoot F. Moor verboden nog langer namens de PvdA-fractie op te treden. De fractie steunde gistermiddag dit besluit nadat Moor zich buiten de fractie om had aangemeld als spreker bij het debat over het Jeugdwerkgarantieplan en daar een ander standpunt verkondigde dan fractiewoordvoerder Vliegenthart.

Het gevolg is dat de PvdA-fractie nu met twee dissidenten zit. Maandag maakte het Kamerlid De Visser bekend dat de fractieleiding hem schriftelijk had verzocht zich te beraden op zijn functioneren. Dit was gebeurd naar aanleiding van De Vissers' opmerkingen in de publiciteit over de besluitvorming in de PvdA-fractie rond de Golfoorlog. Volgens hem is mede door toedoen van de fractieleiding “de PvdA de oorlog in gerotzooid”.

Moor kwam vorige week in aanvaring met de fractieleider Woltgens toen hij zijn woordvoerderschappen Inkomensbeleid en Ambtenarenzaken terug geeist. De fractievoorzitter weigerde, omdat hij zich “niet wilde laten chanteren”. Moor dreigde namelijk zich toch aan te melden voor de sprekerslijst; hij zou zich dan niets aantrekken van het fractiestandpunt.

Moor ziet in de actie tegen hem en de brief aan De Visser een teken dat vooral de linkervleugel van de fractie, waartoe hij zichzelf rekent, onder druk wordt gezet. Dat er wat dat betreft met twee maten wordt gemeten, illustreert Moor aan de hand van de opkomst van het PvdA-Kamerlid Melkert. Melkert heeft zich in het verleden diverse keren afgevraagd of de koppeling tussen lonen en uitkeringen nog wel te handhaven is, een van de onaantastbare punten voor de linkervleugel binnen de PvdA. “Maar Melkert krijgt steeds meer taken toebedeeld”, zo constateerde Moor bitter.

Moor beklom gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over het jeugdwerkgarantieplan het spreekgestoelte om “namens zichzelf” het woord te voeren. Hij zei tegen het voorstel te zullen stemmen omdat het daarin vervatte sanctiebeleid voor werkloze jongeren volgens hem “volstrekt onaanvaardbaar” was. Hij zei het “onbestaanbaar” te vinden dat de PvdA hiermee instemt.