Polen.

Het Poolse constitutionele hof heeft met acht tegen drie stemmen geoordeeld dat de wet niet wordt geschonden door de invoering van godsdienstonderwijs. Daartegen was bezwaar aangetekend door de niet-katholieke gemeenschappen.