Onderzoeksvaartuig te water gelaten voor studie Noordzee

Afgelopen zaterdag is bij de Verolme Scheepswerf in Heusden de Pelagia te water gelaten, het nieuwe Noordzee-onderzoeksvaartuig van het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee (NIOZ) op Texel.

Met de bouw was, inclusief de wetenschappelijke apparatuur en de uitbreiding van de NIOZ-haven, 30 miljoen gulden gemoeid, afkomstig van NWO.

De Pelagia zal, in tegenstelling tot het oude NIOZ-onderzoeksvaartuig de Aurelia, ook onder slechte weersomstandigheden metingen kunnen verrichten en het hele jaar kunnen worden ingezet. Met het schip kunnen aaneengesloten expedities worden uitgevoerd met een duur tot maximaal drie weken.

De 66 meter lange en 12.80 meter brede Pelagia heeft faciliteiten aan boord voor multidisciplinair zeeonderzoek. Er is plaats voor negen stuks 20-voets laboratorium containers, die al naar gelang het type onderzoek aan boord kunnen worden genomen.

Naast deze optionele gespecialiseerde laboratoriumruimten zijn er vier vasate laboratoria: een 'nat', een 'droog' en een 'chemisch' laboratorium alsmede een meetruimte. Met deze faciliteiten kunnen allerlei typen chemisch, biologisch, fysisch en oceanografisch onderzoek worden uitgevoerd. (Pelagisch onderzoek is onderzoek van de diepzee, vandaar de naam Pelagia. De Aurelia ging nooit de Noordzee af.)

In het voorste deel van het schip is een voorziening ingericht voor het direct inlaten van zeewater, dat naar automatische meetapparatuur wordt geleid in een aparte ruimte. Daarenboven zijn voor het nemen van monsters uit grotere diepten vier 'oceanografische lieren' geplaatst. Het schip biedt plaats aan maximaal 25 personen, van wie dertien bemanningsleden en twaalf onderzoekers of analisten. De accomodatie bestaat, afgezien van de laboratoriumgedeelten, uit een hospitaalhut, twee dagverblijven, een kombuis, een wasserij, koel- en vriesruimten, een kleedruimte, werkplaatsen en een recreatieruimte. Het schip, dat een maximumsnelheid zal hebben van twaalf knopen, wordt medio april opgeleverd.