Minister stelt fonds bestrijding ziekteverzuim voor

DEN HAAG, 31 JAN. Werkgevers en werknemers moeten de kosten van bestrijding van het ziekteverzuim betalen uit de loonruimte die beschikbaar is voor verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Een deel van deze loonruimte moet in een speciaal fonds worden gestort. Dit “voorzetje” deed minister De Vries (sociale zaken) gisteren tijdens een bijeenkomst van de bouwnijverheid in Amsterdam.

Het idee sluit volgens een woordvoerder van de vakcentrale FNV “naadloos”, aan bij de opstelling van de vakbeweging. Hij noemt de bewindsman van sociale zaken echter “zo vlug als dikke teer”, omdat de vakcentrale ruim een jaar geleden dezelfde suggestie deed. Bij de lopende onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zal het idee van De Vries geen rol meer kunnen spelen.

De christelijke vakcentrale CNV staat “positief” tegenover het idee van een prefentiefonds, maar vindt dat daarover een beslissing moet worden genomen in de afzonderlijke bedrijven en bedrijfstakken. Ook de vakcentrale MHP (middelbaar en hoger personeel) is voorstander van “een decentrale aanpak” van het ziekteverzuim.

Preventie is volgens De Vries een zorg van werkgevers en werknemers, de bedrijfsgezondheidszorg en de bedrijfsvereniging. “De vraag is: wie betaalt de preventie”, aldus vroeg de minister zich gisteren af. Op dit moment is dat een “ondoorzichtige” situatie. Preventie-maatregelen worden soms gefinancierd uit premies voor werknemersverzekeringen (ziektewet en wet op de arbeidsongeschiktheid). Volgens De Vries zijn de premies daar niet voor bedoeld.

In oktober hebben werkgevers, werknemers en overheid afgesproken dat er een onderzoek moet komen hoe landelijk preventie-activiteiten gefinancierd kunnen worden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil De Vries een landelijk beleid opstellen.

“De minister zegt dat hij alle zeilen wil bijzetten om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid onder controle te krijgen”, zegt een woordvoerder van de FNV, “maar omdat De Vries zolang wacht, krijgt het tij nog meer tegen”. Op dit moment praat het kabinet over maatregelen om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid te verminderen. De bouwnijverheid is volgens De Vries “koploper” wat betreft dit verzuim. In deze bedrijfstak verdienen 300.000 mensen hun brood. Het ziekteverzuim was in 1989 gemiddeld 10, 3 procent en werden er 8.300 mensen arbeidsongeschik verklaard. Aan hen werd in 1989 in totaal 1, 2 miljard gulden aan ziektegeld en 2, 1 miljard gulden aan WAO uitgekeerd. Dat komt, aldus De Vries, neer op gemiddeld 11.000 gulden per bouwvakker.