Mens en Bedrijf

Dr. A. L. Bovenberg (32) is benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht 'openbare financien, in het bijzonder de internationale kapitaalmobiliteit' bij het Tinbergen Instituut, het Nederlands Instituut van algemeen en bedrijfseconomisch onderzoek van de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bovenberg wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande economen in ons land. Hij was gedurende de afgelopen jaren verbonden aan het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Sinds mei vorig jaar is hij werkzaam bij de directie algemene economische politiek van het ministerie van economische zaken.