Mens en Bedrijf

Drs. P. P. J. J. M. van Besouw (44) is voorgedragen tot president-directeur van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG) in Den Haag.

Hij zal in die functie drs. W. Griffioen (61) opvolgen die begin volgende jaar vervroegd zal uittreden.

Van Besouw trad in 1985 in dienst bij de BNG en maakt sinds 1988 deel uit van de directie. Deze aan de Nederlandse staat toebehorende bankinstelling waar ruim 250 mensen werken, heeft als werkterrein het verzorgen van de financieringsbehoefte van de lagere overheden in Nederland, zoals gemeenten en provincies. Besouw is lid van het algemeen bestuur van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf NIBE.