Magere melk vormt krachtig wapen tegen plantevirussen

Magere gesteriliseerde melk blijkt een krachtig wapen in de strijd tegen plantevirussen.

Nu het teeltseizoen weer begint, slepen paprikatelers dit produkt met dozen tegelijk uit de supermarkt.

Volgens Astrid Kip van de Dienst Landbouwvoorlichting in Naaldwijk gaat het vooral om het Paprika Mozaiek Virus, een virusziekte die veel schade aanricht en zich snel door de kas verspreidt. Als je langs de planten gaat om ze te toppen of te oogsten, breng je het virus gemakkelijk over aan de handen of via mesjes. “ Daarom moet je die bij alle gewashandelingen eerst in magere melk dopen”, zegt mevrouw Kip. “ Het virus wordt ingekapseld door eiwitten in de melk en dan kan het zich niet meer verspreiden. Magere melk is het beste, omdat die het hoogste eiwitgehalte heeft. Elke dag een verse oplossing, anders gaat het stinken.”

Volgens dr.ir. D. Peters, als planteviroloog verbonden aan de Landbouwuniversiteit, is niet exact bekend hoe de methode werkt, maar waarschijnlijk zijn er meerdere eiwitten uit de melk in het spel. Die hechten zich aan het virus en ten dele dringen ze met het virus mee de plant binnen. Het virus wordt daardoor gehinderd in zijn verspreiding. Om zich te kunnen vermenigvuldigen, moet een virus in de plantecel eerst ontmanteld worden, zodat zijn RNA, dat bij dit virus de erfelijke informatie bevat, vrijkomt. Mogelijk wordt het virus niet ontmanteld als er melkeiwit aan kleeft.

Behalve het genoemde paprika-mozaiekvirus kan men in principe ook andere plantevirussen, die na mechanische beschadiging de plant binnendringen (zoals Komkommer Mozaiek Virus, Tabaks Mozaiek Virus en Aardappel X Virus) op deze manier bestrijden.

Het idee is al in de jaren vijftig gelanceerd, maar wordt pas sinds kort, na enkele zware virusbesmettingen, in de paprikateelt alom toegepast.

    • Marion de Boo