Kohl somt doelen van Duitland op

BONN, 31 jan. - De drie belangrijkste doelstellingen van het nieuwe, vierde, kabinet-Kohl zijn: 1) het verenigde Duitsland zijn verantwoordelijkheid laten nemen in de wereld voor vrede, vrijheid en gerechtigheid; 2) de financiele en sociaal-economische gelijkstelling van West- en Oost-Duitsland en 3) het slagen van de Europese Politieke Unie voor de Europese Parlementsverkiezingen van zomer 1994.

Dit heeft Kohl gisteren gezegd in zijn regeringsverklaring. Duitsland mag de internationale verwachtingen niet teleurstellen en moet bereid zijn mee te werken aan “concrete maatregelen ter verzekering van vrede en stabiliteit in de wereld”, zei hij. Daarom is, zo herhaalde hij een verzekering die hij vorig jaar al in de verkiezingscampagne had laten horen, een grondwetswijziging nodig die mogelijk maakt dat Duitse militairen in VN-verband overal ter wereld inzetbaar zijn. Op kortere termijn moet Duitsland geheel achter de militaire inspanningen van zijn bondgenoten in de Golf-oorlog staan, zei Kohl, die Turkije met nadruk noemde.

In de vroegere DDR moeten uiterlijk in 1994 net zulke levensomstandigheden bestaan als in de “oude” Bondsrepubliek, zo definieerde Kohl zijn tweede hoofddoel. Hij kondigde een offensief beleid aan om in Oost-Duitsland meer investeringen en banen te verwezenlijken. Hij zei dat de Westduitse deelstaten een groter aandeel moeten nemen in de kosten van de Duitse eenwording dan tot nu toe is afgesproken.

Gezien de kosten van de Golf-oorlog en de hulp die Duitsland aan Oost-Europa en de Sovjet-Unie geeft - Kohl beloofde met nadruk voortzetting van de Duitse steun aan Gorbatsjov - is aan belastingverhoging niet te ontkomen, zei de kanselier.