Hogere winst voor Berghuizer Papier

De Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld heeft in 1990 een netto winst behaald van 19, 6 miljoen gulden tegen 4, 3 miljoen gulden in het jaar ervoor.

De omzet daalde van 272 miljoen naar 268 miljoen gulden. De stijging van het resultaat is in belangrijke mate veroorzaakt door de verbetering van de verkoopmarges als gevolg van lagere grondstofkosten. De rentebaten uit de in augustus 1989 onderhands geplaatste emissie heeft het resultaat positief beinvloed. Tegen eind 1990 zijn de marges echter onder druk komen te staan door de toeneming van de concurrentie in sommige produktgroepen.

Volgens Berghuizer Papier is nog geen beslissing genomen over de bouw van een nieuwe papierfabriek (kosten: 600 miljoen gulden) die een capaciteit moet krijgen van ongeveer 200.000 ton houtvrij papier.

De Finse hout- en papiergigant Enso-Gutzeit, in bezit van 57, 7 procent van het aandelenkapitaal Berghuizer Papier, zag echter zijn winst voor belasting sterk teruglopen. In 1990 behaalde Enso een winst van 250 miljoen Finse mark (115 miljoen gulden) tegenover 875 miljoen Finse mark (402, 5 miljoen gulden) in 1989.