Geen gezamenlijke oproep met de Sovjet-Unie aan Irak; VS trekken verklaring in

WASHINGTON, 31 jan. - Het Witte Huis heeft zich gisteren gedistantieerd van een Sovjet-Amerikaans communique over de Golfoorlog.

In dat communique boden de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, en zijn Sovjet-collega, Bessmertnych, een staakt-hetvuren aan in de oorlog in het Golfgebied op voorwaarde dat Irak zich zou verplichten tot terugtrekking uit Koeweit. In dezelfde verklaring stond ook dat het gebied niet stabiel zou blijven zonder een blijvende verzoening tussen Israel, de Arabische landen en de Palestijnen.

De woordvoerder van het Witte Huis verklaarde later dat de verklaring “betreurenswaardig” was, omdat er in tegenstelling tot wat de verklaring suggereerde geen “koppeling” bestaat tussen het Palestijnse vraagstuk en de Iraakse bezetting van Koeweit. Bovendien werd de verklaring ook foutief geinterpreteerd als een verzachting van de voorwaarden voor een staakt-het-vuren, aldus de woordvoerder. Een woordvoerster van het ministerie van buitenlandse zaken zei dat de fout bij haar departement lag. “Het kwam door slordig stafwerk”, zei ze.

Minister Bessmertnych las dinsdag de hele verklaring aan de pers voor en noemde haar “veelbetekenend”. Volgens de woordvoerster van het State Department daarentegen stelde de verklaring niet zo veel voor. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis was het alleen de bedoeling om duidelijk te maken dat beide landen niet wilden dat Irak “zou worden verwoest” in een oorlog.

Tijdens de gesprekken tussen Baker en Bessmertnych zijn de onderlinge relaties weer hersteld na de onrust in de Baltische republieken. Bush zei dinsdagavond ook dat hij de Sovjet-Unie niet wilde straffen voor het harde optreden van het Sovjet-leger in de Baltische Republieken. .

Pag. 5: Shamir geirriteerd- Bush beschermt Gorbatsjov .