Geen collectieve ziekteverzekering voor studenten

ROTTERDAM, 31 jan. - Er komt geen collectieve ziektekostenverzekering voor studenten.

Het voorstel van minister Ritzen (onderwijs) stuitte op verzet van zijn collega van economische zaken Andriessen.

De verzekeraars zullen vanaf 1 januari 1992 wel worden verplicht alle studenten die zich aanmelden te accepteren. Over de maximale hoogte van de premie die van de studenten mag worden gevraagd voor een standaardpakket aan voorzieningen wordt nog onderhandeld met de verzekeringsmaatschappijen en de ziekenfondsen. De verwachting is dat studenten jaarlijks ruim 700 gulden moeten gaan betalen.

Minister Ritzen en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) hebben deze week in de ministerraad het onderspit gedolven tegen Andriessen. Deze steunde de bezwaren van de ziektekostenverzekeraars tegen het voorstel van de twee PvdA-bewindslieden om voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten.

De studenten zouden dan nog wel zelf hun verzekeraar mogen kiezen, maar de premie zou rechtstreeks door de Informatiseringsbank aan de verzekeraars worden vergoed. Ritzen en Simons hadden de gemiddelde kosten op 475 gulden per jaar per student berekend. Voor de ziektekostenverzekeraars was dit bedrag onbespreekbaar.

De ministerraad heeft behalve met de al eerder genoemde veranderingen ook ingestemd met het 'bevriezen' van de af te spreken premie. Normale prijsverhogingen mogen wel worden doorberekend, maar verhogingen, in afwachting van de Wet op de zorgverzekering, van wettelijke toeslagen niet.

Op dit moment vragen veel verzekeringsmaatschappijen van studenten die zich particulier moeten verzekeren een premie tussen 400 en 500 gulden. Daarbovenop komen nog de wettelijke toeslagen. Voor een student van 20 jaar of ouder bedragen die 315 gulden per jaar, jongere studenten betalen de helft. Maar de meeste maatschappijen accepteren tegen die lage premie alleen gezonde studenten. Alleen de SSGZ, een studentenziektekostenverzekeraar, accepteert elke student onder de 25 jaar.

Studenten die recht hebben op aanvullende studiefinanciering (een studielening en de aanvullende beurs) kunnen net zoals nu aanspraak maken op een vergoeding van de premiekosten. Wel wordt het huidige normbedrag (82, 23 gulden per maand) vervangen door het bedrag dat maximaal aan premie aan particuliere verzekeraar of ziekenfonds moet worden betaald.

Een woordvoerder van Ritzen sluit niet uit dat ook na 1 januari 1992 veel studenten zich niet tegen ziektekosten verzekeren. Op dit moment zijn dat er naar schatting zo'n 24.000. Invoering van een collectieve ziektekostenverzekering was onder meer bedoeld om dat verschijnsel tegen te gaan. Ook zou het een vereenvoudiging van het studiefinancieringsstelsel mogelijk maken.

In het nu voorgestelde pakket blijft de vergoeding van de premie echter gehandhaafd en wordt deze zelfs uitgebreid tot studenten die bij hun ouders in het ziekenfonds zitten.

De 60 miljoen gulden die dit jaar voor de collectieve ziektekostenverzekering op de basisbeurzen werd bezuinigd door niet alle loon- en prijsverhogingen door te berekenen blijft voorlopig gereserveerd, zo verklaart de woordvoerder van minister Ritzen. “Er is nog geen nieuwe bestemming voor.”