Eyskens' politieke lot hangt aan zijden draad

BRUSSEL, 31 jan. - Het politieke leven van de Belgische minister van buitenlandse zaken, Marc Eyskens, hangt aan een zijden draad. Vandaag beslist de Kamer van Volksvertegenwoordigers of die draad wordt doorgeknipt.

Eyskens heeft steeds ontkend dat hij tevoren op de hoogte is geweest van het bezoek van Walid Khaled, rechterhand van de Palestijnse terrorist Abu Nidal, aan Brussel, twee weken geleden. Walid Khaled was betrokken bij het overleg over de vrijlating van vier ontvoerde Belgen. Op 12 januari keerden die uit gevangenschap terug in Belgie.

Na het bezoek aan Brussel, waarvoor Khaled een toeristenvisum kreeg van de Belgische zaakgelastigde in Beiroet, Jean Camps, zijn vorige week drie ambtenaren van Eyskens' ministerie uit hun functie gezet “wegens beoordelingsfouten”.

De BRT-televisie onthulde gisteren een telegram van Camps van de 10de januari met een voor Eyskens belastende inhoud. “Walid Khaled heeft verklaard dat alles in orde is, dat de voorwaarden voor vrijlating zo zijn als eerder vastgelegd, zonder de storting in baar geld, en dat hij alleen nog de directeur-generaal politieke zaken (inmiddels van zijn functie ontheven - corr.) moet ontmoeten om de praktische details te regelen.(... ) Walid Khaled heeft gevraagd dat die ontmoeting zo snel mogelijk en zeker voor 15 januari moet plaatshebben. (... ) Als u dat aanvaardt zal ik het visum afleveren aan Walid Khaled.”

Dat Eyskens niets van de inhoud van de telex heeft geweten omdat een minister nu eenmaal veel te lezen krijgt vindt de Gazet van Antwerpen onwaarschijnlijk: het telegram maakte deel uit van een 'scenario-nota' die zijn ministerie op 12 januari aan de minister heeft overhandigd in verband met een persconferentie die op 13 januari naar aanleiding van de vrijlating van de gijzelaars.