Evangelische Hogeschool heft opleiding leraren op

AMERSFOORT, 31 jan. - De lerarenopleiding van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, die door een bestuursconflict in grote problemen raakte, wordt met ingang van het volgende studiejaar opgeheven. Daardoor loopt de werkgelegenheid van 16 docenten gevaar.

Getracht wordt de opleiding onder te brengen bij een van de 4 elders bestaande lerarenopleidingen op christelijke grondslag. Gehoopt wordt dat daar niet alleen de 130 studenten, maar ook de 16 docenten terecht kunnen.

Volgens interim-voorzitter H. J. Beens, directeur van het in Zeist gevestigde Gelders Beheer, gaan de plannen om de hogeschool uit te bouwen tot een universiteit op evangelische grondslag niet door. Over het theologische uitgangspunt waarop deze universiteit gegrondvest zou moeten worden, brak het conflict uit dat begin januari leidde tot het ontslag van een aantal directeuren en van een lid van het toen zittende bestuur. Dat is inmiddels afgetreden en de ontslagen zijn ingetrokken.

Beens zegt dat door het conflict de donaties aan de Hogeschool zijn teruggelopen van 180.000 tot 20.000 gulden per maand. De hogeschool wordt niet van overheidswege gesubsidieerd en moet het uitsluitend van de donaties, bijeengebracht door ongeveer 40.000 donateurs, hebben. Beens meent dat de donateurs nu de perikelen bij de Hogeschool verdwijnen, weer ruim in de buidel zullen tasten. “Dat hebben ze al gedaan vanaf het moment dat 14 jaar geleden de Hogeschool werd opgericht”, aldus Beens.

In Amersfoort zullen na het verdwijnen van de lerarenopleiding nog overblijven de opleiding in de journalistiek en het algemeen vormend basisjaar.