EP vergadert daar waar de macht zit: in Brussel

BRUSSEL, 31 jan. - Niet in Straatsburg, maar in zijn gebouw in Brussel heeft het Europees Parlement gisteren in een soort zinderende opgetogenheid een plenaire zitting gehouden over de Golfoorlog en het Sovjet-optreden in de Baltische landen.

Uit protest tegen die zitting - Frankrijk staat op het onwrikbare standpunt dat gewone vergaderingen van het parlement alleen in Straatsburg mogen worden gehouden - waren de meeste Franse parlementariers niet komen opdagen. De fractieleider van de Franse socialisten, Claude Cheysson, had zelfs een brief aan alle Franse parlementsleden geschreven waarin hij hen vroeg de zitting te boycotten. Zeer tot ongenoegen van de andere socialistische Europarlemetariers, die net als de meerderheid vinden dat het parlement moet vergaderen daar waar zich ook de andere Europese instellingen bevinden; in Brussel.

Maar ook het Luxemburgse voorzitterschap liet verstek gaan: minister Poos van buitenlandse zaken kon wegens verblijf in de Verenigde Staten niet komen, maar hij had niet de moeite genomen zich te laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger. Luxemburg zit wat betreft de zetelkwestie in een netelige positie omdat het secretariaat van het parlement in Luxemburg is gevestigd.

De Europese Commissie was wel vertegenwoordigd, niet in de persoon van voorzitter Jacques Delors, maar door Abel Matutes, de Commissaris voor de Middellandse-zeepolitiek.

Matutes herhaalde de standpunten van de Europese Commissie dat zij actief zal meewerken aan het denken over de situatie na de oorlog: het opzetten van een veiligheidsstructuur voor de hele regio. Grote instemming kreeg het voorstel van de Commissie om de Palestijnen in Israel extra voedselhulp te geven in verband met de avondklok.

In de wandelgangen heerste intussen grote tevredenheid dat het tot dit debat onder deze omstandigheden had kunnen komen. Wim van Velzen van de Nederlandse socialistische fractie meende dat het proces - meer reguliere vergaderingen in Brussel - nu niet meer is te stoppen: “We willen betrokken zijn bij beslissingen die de Europese Commissie neemt. Men wil daar vergaderen waar de macht zit en waar de dossiers zijn. Het gaat om de efficiency van het parlementaire werk.”