Elektrisch snorren

Eind vorig jaar al gingen er hardnekkige geruchten. Een stagiaire die bij dit dagblad wat vingervlugheid opdeed en een en ander via-via te horen had gekregen, zette er haar tanden in.

Zij kreeg uiteindelijk niet veel meer boven water dan dat in september op de internationale rijwiel- en motorbeurs IFMA in Keulen een opwindend nieuw elektrisch voertuig was gepresenteerd door de geheimzinnige onderneming MTC in Lelystad. MTC liep met plannen rond om ook aan de serie-produktie van een elektrische auto te gaan beginnen. Dat is de stap waarop iedereen zit te wachten.

MTC bleek te staan voor Maharishi Technology Corporation en de IFMA-catalogus schreef achter die naam kalmpjes:Hersteller von Elektro-Fahrzeugen. MTC zelf zweeg als het graf en weigerde te ontvangen. De tijd was nog niet rijp, tezijnertijd zou men spontaan met nieuws naar buiten treden.

Als er in Lelystad echt hard gewerkt werd aan elektrische voertuigen dan zou dat op straat te merken zijn, maar de stagiaire, die geen toekomst zag in onderzoeksjournalistiek, weigerde hardnekkig in de polder poolshoogte te nemen. Het werd stil in het woud en wel twee keer zo koud en niemand die nog aan Maharishi dacht.

Maar vorige week kwam toch opeens een brief. Op maandag 31 januari zou het nieuwe voertuig aan de pers worden getoond. Dat was even verwarrend want het was of maandag of 31, maar het bleek uiteindelijk vanmiddag te zijn. Zo komt het dat hier toch nog, omdat het nieuws zevenmijlslaarzen heeft, een nieuw voertuig beschreven wordt dat de verslaggever niet zelf heeft gezien.

Maar het plaatje in de folder is duidelijk genoeg: MTC staat op het punt aan serieproduktie te beginnen van een elektrische snorfiets. De MTC Electric Bike Vidyut is zo afgesteld dat hij maar maximaal 25 kilometer per uur kan. Met die snelheid kan men twee uur doorjakkeren want voor de actieradius wordt vijftig tot zeventig kilometer opgegeven, wat in de praktijk gewoonlijk vijftig betekent. Daarna is het weer: tanken bij het stopcontact, waarvoor ongeveer zes uur moet worden uitgetrokken, want de twee accu's zijn klassieke loodzwavelzuur accu's die elk zestien kilo wegen. De motor is een gelijkstroommotor van 560 watt en het oplaadapparaat is in de fiets opgenomen.

MTC, nu nog twintig man sterk, heeft met de presentatie gewacht tot de Rijksdienst voor het wegverkeer zijn type-goedkeuring gaf: dat gebeurde op 19 december. De folder geeft een uitputtend overzicht van de voordelen van het elektrisch snorfietsen, maar het merendeel kan men wel zelf verzinnen. Er is geen lawaai en er zijn geen uitlaatgassen.

MTC vermeldt dat de Vidyut 1kWh aan elektrische energie per vijftig kilometer verbruikt. Dat kan wel kloppen, want het gewicht van de snorfiets is negentig kilogram (!). En omdat een kWh hetzelfde is als 3600 kilojoule komt het overeen met een energieverbruik van 0, 8 kilojoule per kilogram per kilometer. Dat is wat meer dan voor elektrische auto's wordt gemeten, maar een snorfiets heeft dan ook een slechte stroomlijn. Overigens moet hieraan worden toegevoegd dat de elektrische centrale die de accu zijn lading levert, zijn fossiele energie met een tamelijk laag rendement in elektriciteit omzet (globaal veertig procent), zodat het werkelijke verbruik aan energie navenant hoger ligt.

De milieuvriendelijkheid van de centrale bepaalt dus de milieuvriendelijkheid van de Vidyut en het is nog maar afwachten of er een waterdichte recycling van de loodaccu's wordt opgezet.

En er zijn nog wel meer bedenkingen: de kilometerprijs van het elektrisch snorfietsen lijkt lager dan hij is, want de accu's hebben een beperkte levensduur (ze kunen minimaal 300 cycli van laden en ontladen doorstaan, zegt de folder cryptisch) en ook de fiets zelf is niet goedkoop: de adviesprijs is 3780 gulden.

En nog wat: de snorfiets heeft geen trappers, wie na vijftig kilometer niet naast het stopcontact staat, zal moeten duwen. Daar staat weer tegenover dat de Vidyut, zoals een technicus van MTC erkent, door handige sleutelaars eenvoudig is op te voeren. Kwestie van de overbrenging aanpassen.

    • Karel Knip