Eerste haven-CAO bevat loonstijging van bijna zes pct.

ROTTERDAM, 31 JAN. De 450 werknemers van Pakhoed-dochter Paktank krijgen dit jaar een loonsverhoging van bijna zes procent.

Dit is het eerste resultaat van onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bij een havenbedrijf.

Bovenop de prijscompensatie (naar verwachting ruim 2 procent) krijgen de Paktank-werknemers met ingang van dit jaar een loonsverhoging van 3 procent. Per 1 juli krijgen ze er een half procent loon bij. Verder wordt het aantal roostervrije dagen met drie verhoogd tot achttien. De leeftijd voor vervroegd uittreden wordt verlaagd van 61 naar 60 jaar.

De vervoersbonden van CNV en FNV beschouwen het resulaat als “toonaangevend” voor het overleg dat binnenkort start over andere haven-CAO's. “Een mooiere start van de CAO-onderhandelingen in de Rotterdamse haven had ik me niet kunnen wensen”, aldus onderhandelaar C. van der Knaap van de Vervoersbond CNV. “Paktank is het eerste bedrijf dat laat blijken dat het meer aanhikt tegen arbeidstijdverkorting dan tegen stijging van de bruto loonkosten”, zegt woordvoerder B. Duijm van de Vervoersbond FNV.

Directeur sociale zaken A. Hoonakker van Pakhoed is beducht voor de voorbeeld-werking die er van het Pakhoed-akkoord kan uitgaan. “Laten we het niet hopen dat dit resultaat maatgevend is, want dan is het bepaald geen goed resultaat voor de Rotterdamse haven.”

Volgens Hoonakker komt het hele pakket neer op een stijging van de loonsom met 7, 5 procent. “Als ik kijk naar de situatie in de Rotterdamse haven is het resultaat feitelijk te duur. Voor ons is het haalbaar omdat het met de tankopslag goed gaat. Bovendien hadden we er rekening mee te houden dat bij de branche-genoten Matex en Panocean vorig jaar in tweejarige CAO's was vastgelegd dat de lonen daar dit jaar drie procent zouden stijgen. Daardoor hadden wij onze handen niet helemaal vrij”, aldus Hoonakker.

Bij de presentatie van de CAO-voorstellen in november kwamen de vervoersbonden in aanvaring met hun vakcentrales. De bonden eisten in de haven circa 6 procent loonsverhoging en circa 4 procent voor andere maatregelen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De vakcentrales vonden de looneis aanvankelijk te hoog. Zij vreesden het uitstralingseffect en negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Bovendien zou dan de koppeling tussen lonen enerzijds en uitkeringen en ambtenarensalarissen anderzijds in gevaar komen. Later stemden de beide vakcentrales in met een uitzonderingspositie voor de haven. Afgesproken werd dat “de specifieke ontwikkeling” in de Rotterdamse haven geen norm mag zijn of worden voor de CAO-eisen in de rest van het vervoer noch elders in het bedrijfsleven.

Het CAO-resultaat bij Paktank werd bereikt in de nacht van dinsdag op woensdag, nadat ongeveer vijftig werknemers de eisen van de vervoersbonden van FNV en CNV kracht hadden bijgezet met een korte werkonderbreking. De Vervoersbond FNV is tevreden over de loonsverhogingen, maar vindt dat de arbeidstijdverkorting niet ver genoeg gaat. De bond had voor de werknemers in de dagdienst zeven extra roostervrije dagen en voor de werknemers in de volcontinu-dienst zes extra roostervrije dagen geeist.

De drie extra roostervrije dagen waarover directie en vakbonden het eens werden, komt voor de werknemers in de dagdienst neer op uitbreiding van het aantal vierdaagse werkweken van 18 naar 21 per jaar. Voor de werknemers in de volcontinu-dienst betekenen de extra vrije dagen dat zij gemniddeld minder dan 32, 5 uur per week gaan werken.

“De stap die we in de richting van de volledige vierdaagse werkweek wilden zetten, is kleiner uitgevallen dan we wilden. Maar de drie dagen extra zijn toch mooi meegenomen als in aanmerking wordt genomen dat Paktank aanvankelijk helemaal niets wilde weten van verdere arbeidstijdverkorting. Dat taboe hebben we in elk geval doorbroken”, aldus Duijm van de FNV-bond.

De FNV-bond legt het resultaat met “neutraal” advies aan de leden voor. De Vervoersbond CNV deelt die terughoudendheid niet. “Er is een zeer goed resultaat uit de bus gekomen”, zegt onderhandelaar Van der Knaap.

Directeur Hoonakker van Pakhoed noemt het “teleurstellend” dat de bonden niet wilden praten over een winstafhankelijke uitkering. Hij is daarentegen blij dat de vierdaagse werkweek is afgehouden. “Als thema was het voor ons niet bespreekbaar, maar ik kan niet ontkennen dat er door de drie extra vrije dagen toch sprake is van verdergaande arbeidsduurverkorting.”