Dunkel nodigt partijen landbouwoverleg uit

GENEVE, 31 JAN. Arthur Dunkel, directeur-generaal van de GATT (algemene overeenkomst inzake tarieven en handel) heeft de hoofdrolspelers in de vorige maand vastgelopen GATT-onderhandelingen uitgenodigd vandaag opnieuw te komen praten over de l. Dat hebben functionarissen die nauw bij het wereldhandelsoverleg zijn betrokken, gisteren meegedeeld.

Dunkel hoopt tijdens deze gesprekken raakvlakken te vinden die de betrokken partijen dichter bij elkaar brengen. De Europese Gemeenschap enerzijds en de Verenigde Staten en de Cairns-groep (veertien landen die veel landbouwprodukten exporteren) anderzijds konden het niet eens konden worden over een regeling voor de vermindering van landbouwsteun.

Dunkel wil eerrst de betrokken partijen afzonderlijk spreken. In eerste instantie ontmoet hij alleen topambtenaren.

Het is nog niet duidelijk of de directeur-generaal sinds vorige maand voldoende aanknopingspunten heeft gevonden om de vastgelopen onderhandelingen weer op gang te krijgen. De Canadese minister voor handel, John Crosbie, liet zich gisteren na een ontmoeting met EG-commissaris voor externe betrekkingen Frans Andriessen positief uit over de kans dat de Uruguay-ronde alsnog slaagt. Crosbie meent dat de sfeer en de houding van de betrokken partijen toch wel enigszins zijn gewijzigd.

Er bestaat echter nog steeds grote onenigheid over de vraag hoe de onderhandelingen weer op gang kunnen worden gebracht. Onder druk van onder meer de Verenigde Staten heeft de EG al laten weten dat zij haar subsidies wil verminderen en de toegankelijkheid van haar markten wil vergroten. Volgens GATT-medewerkers willen vooral Zuidamerikaanse landen van de EG concrete toezeggingen over percentages waarmee de subsidies worden verlaagd. In de ogen van deze landen heeft de EG tot nu toe slechts vage beloftes gedaan.

Andriessen die de afgelopen week Noord- en Zuid-Amerika bezocht beschuldigde tijdens een bezoek aan Canada de ontwikkelingslanden ervan de GATT-onderhandelingen te blokkeren door vergaande eisen aan de Gemeenschap over landbouwhervormingen. Hij vond volgens een melding van de Financial Times de aanbiedingen van deze landen “weinig indrukwekkend”. Andriessen zei in Ottawa dat de EG bereid is tot concessies. Hij voegde eraan toe dat de Gemeenschap niet zal “ bewegen” als ze er niet zeker van is dat in andere sectoren, waaronder diensten, diepgaande hervormingen worden doorgevoerd.