De Vries: markt niet inschakelen bij 'jeugdbanen'

DEN HAAG, 31 jan.- Minister de Vries (sociale zaken) is voorlopig niet bereid om het bedrijfsleven te betrekken bij het scheppen van zogeheten garantiebanen voor jongeren.

Dit zei hij vanochtend in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG).

Deze wet voorziet in het aanbieden van garantiebanen aan jongeren die niet op eigen kracht aan werk kunnen komen.

De Tweede Kamer vroeg de minister gisteren om niet alleen bij gemeenten, maar ook in het bedrijfsleven 'garantiebanen' te scheppen. Dit om een uitbreiding van de plaatsingsmogelijkheden te krijgen. Maar ook om te voorkomen dat de JWG een soort 'vuilnisbak' of 'eindstation' wordt, waarin alle jongeren die niet op de 'gewone' arbeidsmarkt mee kunnen blijvend worden opgeborgen.

In het overleg van de minister met de sociale partners over de uitvoering van de JWG-wet, hebben de ondernemers te kennen gegeven dat ze niet bereid zijn mee te werken aan het scheppen van dit soort banen in hun sector. Hoewel de minister “niet principieel tegen” JWG-banen in de marktsector is, voelt hij er weinig voor om het bedrijfsleven met wettelijke verplichtingen te dwingen.

Een meerderheid van de Kamer gaf gisteren te kennen in grote lijnen in te stemmen met het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. PvdA-woordvoerster Vliegenthart diende een wijzigingsvoorstel in om de JWG uit te breiden naar gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren. De VVD pleitte voor een strenger sanctiebeleid. En D66, Groen Links en VVD dienden een amendement in waarbij de overheid het bedrijfsleven alsnog landelijk kan dwingen mee te werken aan de Jeugdwerkgarantiewet. Alleen de PvdA-er Moor - “ik spreek namens mijzelf” - zei tegen het wetsvoorstel te zullen stemmen. Hij had grote bezwaren tegen het sanctiebeleid. Hij noemde de voorgestelde sancties voor jongeren die een JBW-baan weigeren “volstrekt onaanvaardbaar” en “discriminatie naar leeftijd”. Volgens Moor is de bereidheid van jongeren om een baan te aanvaarden net zo groot als onder ouderen. Toch worden jongeren, als de Jeugdwerkgarantiewet op 1 juli zal worden ingevoerd, met strengere sancties geconfronteerd dan hun oudere collega-werklozen. “Het is onbestaanbaar dat de PvdA met zo'n voorstel instemt”, zei Moor in de kamer. Ook zei Moor te betwijfelen of de gemeenten in staat zijn jongeren “een fatsoenlijke baan aan te bieden”. Hij vreest dat het het JWG “half banenplan half werkverschaffing” zal worden. “Het gaat er toch niet om jongeren in dure wijken hondenuitwerpselen te laten opruimen”, aldus Moor.